Proposen un canvi en el mètode d’ensenyament en formació lectora amb els nous formats digitals

  • 24 de març de 2017
 
xiquet llegint

Josep Ballester i Noelia Ibarra, investigadors de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València, han proposat canviar els mètodes d’ensenyament i aprenentatge en formació lectora per tal d’acostar-lo al context real digital de l’estudiantat. En un article publicat en ‘Revista Chilena de Literatura’, plantegen, d’una banda, convertir els pares i mares que llegeixen a casa en un referent lector i, d’altra banda, redefinir la didàctica del professorat fent que aquest integre la lectura amb nous formats digitals.

En l’article «La educación lectora, literaria y el libro en la era digital», publicat en ‘Revista Chilena de Literatura’, Josep Ballester i Noelia Ibarra, del Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura, proposen que la lectura “no s’ha de convertir en una activitat reservada al temps sobrant a l’aula, ni destinar-la a l’utilitarisme curricular, ja que pot conduir a la pèrdua d’interès per part del xiquet”, sinó que els entorns digitals “han de trobar un lloc a les aules, perquè és el context real en què es desenvolupen els xiquets d’ara”.

Per aplicar aquest canvi a l’ensenyament en formació lectora, el professor i la professora de la Facultat de Magisteri plantegen que és “essencial que en l’entorn dels menuts hi haja adults que practiquen i ajuden a cultivar la lectura com un plaer, concepció totalment diferent a la lectura entesa i viscuda com una obligació”. En aquest sentit, “no hem de focalitzar els nostres esforços en discursos sobre els extraordinaris beneficis de la lectura, sinó que s’ha d’oferir models i pràctiques contextualitzades perquè l’aprenentatge siga significatiu”.

Ballester i Ibarra posen el llibre electrònic com un exemple de format digital, i expliquen com els dispositius digitals han modificat el procés d’ensenyament-aprenentatge i han iniciat noves formes de llegir, i com aquesta eina a l’aula i a casa hi esdevé clau. L’estudi assenyala, així, la importància del naixement de nous perfils professionals centrats en aquest nou paradigma, com el del professorat que desitja connectar millor amb l’alumnat a través de les eines digitals.

Tanmateix, també reconeixen que el nou plantejament que proposen, sobre el mètode d’ensenyament en formació lectora, conviu amb un model on encara hi ha una forta vinculació de la lectura amb el format tradicional en paper i el compliment d’unes quotes acadèmiques al ritme de temaris i de programacions d’aula. És per això que la professora i el professor de la Universitat de València creuen que el format d’ensenyament tradicional actua en detriment de les motivacions del nou alumnat digital i entrebanca la implementació del nou model.

“En aquest escenari es comprèn la rellevància de reflexionar sobre com s’està produint l’ensenyament de l’àmbit lector, centrat molt sovint en la memorització d’autors, dades i obres, i s’entén que s’ha de reconduir de manera que suscite un interès en l’estudiantat”, destaquen Noelia Ibarra i Josep Ballester.

Trajectòria acadèmica

Josep Ballester és catedràtic i Noelia Ibarra és contractada doctora al Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura de la Universitat de València. Són especialistes en aspectes de l’educació lectora, literària i intercultural en contextos multilingües, temàtica sobre la qual han publicat desenes de treballs i monografies. Pertanyen al grup de recerca Educació Literària, Lingüística, Cultura i Societat (ElCiS, http://www.uv.es/=elcis/index.html), integrat per professors i professores de diverses universitats espanyoles, europees i llatinoamericanes. L’estudi de Josep Ballester i Noelia Ibarra ha rebut finançament del Ministeri d’Economia i Competitivitat i de la Generalitat Valenciana. En l’actualitat Josep Ballester és president de la Sociedad Española de Didáctica de la Lengua y la Literatura, i Noelia Ibarra és vicedegana de la Facultat de Magisteri de la Universitat de València.

Article:

Ballester, J. i Ibarra, N. (desembre 2016) «La educación lectora, literaria y el libro en la era digital». Revista Chilena de Literatura. Desembre 2016 (94), p. 147-171.