La revista d’innovació educativa @tic obté el segell de qualitat de FECYT 2016

  • 9 de novembre de 2016
 
Revista d’innovació educativa @tic

La revista d’innovació educativa @tic, que publica el Servei de Formació Permanent i Innovació Educativa (SFPIE) de la Universitat de València, ha obtingut el segell de qualitat de la FECYT 2016 un dels reconeixements més importants d'àmbit nacional per a les revistes científiques. Aquesta és la cinquena convocatòria d’aquest segell, amb la què FECYT vol reconèixer la qualitat editorial i científica de les revistes que es publiquen a Espanya, segons àrees de coneixement concretes.

El segell té una validesa de tres anys, després dels quals les revistes hauran de sotmetre's a un nou procés d'avaluació que els permeta mantenir la vigència del mateix.

@tic revista d’innovació educativa (http://www.uv.es/attic) és una revista interdisciplinar que, com el seu propi nom indica, publica treballs d'innovació educativa, tecnologies de la informació i la comunicació, metodologies educatives i les didàctiques acadèmiques en qualsevol de les seves modalitats. La revista va aparèixer en 2008 i des de llavors publica dos nombres anuals, que es corresponen amb els mesos de Juny (Primavera: Gener-Juny) i Desembre (Tardor: Julio-Desembre). Està disponible en accés obert i els articles es publiquen després d'un exhaustiu procés d'avaluació per parells.

També està indexada en ERIH Plus, ERA, Redalyc, DOAJ, Carhus Plus y MIAR, entre d’altres.

A més d'@tic, han obtingut el Segell de qualitat de la FECYT en aquesta V Convocatòria altres revistes que es publiquen en la Universitat de València, que són: Quaderns de Filologia: Estudis Lingüístics; Quaderns de Filologia: Estudis Literaris; Quaderns Electrònics de Filosofia del Dret; Estudis. Revista d'Història Moderna; L’Atalante. Revista d'estudis cinematogràfics (UV, UPV i UJI entitats col·laboradores); MonTI. Monografies de Traducció i Interpretació (UJI, UA, UV) i Saguntum. Papers del Laboratori d'Arqueologia de València.