Tota l’oferta científic tecnològica sobre la COVID-19 de la UV recollida en un nou web

  • Gabinet de la Rectora
  • 24 d’abril de 2021
 

El portal web recull les solucions innovadores en la lluita contra la COVID-19 generades per les diferents estructures d'investigació de la Universitat de València

El portal web Oferta Científic Tecnològica OCT-COVID suposa l'impuls d'una plataforma web que permet la identificació i visualització de les capacitats científictecnològiques, així com de les solucions innovadores que s’estan generant en la lluita contra la pandèmia des de les diferents estructures d'investigació de la Universitat de València.

Amb aquest projecte es pretén fomentar i dinamitzar la transferència de coneixement i promoure l'esperit innovador per afavorir la col·laboració entre investigadors acadèmics i industrials. Es tracta de visibilitzar i impulsar aquells projectes innovadors que donen resposta a la situació provocada per la pandèmia. Tanmateix es desitja divulgar aquelles investigacions que contribuïsquen a pal·liar els efectes produïts en la població procurant vincles immediats que permeten generar col·laboracions i oferir solucions d'abast i rendibilitat social.

El projecte s’emmarca dins del conveni establert entre la Universitat de València i la Conselleria d’Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital per al foment de l’esperit innovador a l’estudiantat universitari mitjançant la seua participació en la iniciativa: “Detecció i promoció de capacitats científic-tecnològiques de la Universitat de València en matèria de COVID-19”.

Durant la presentació la consellera d’Innovació, Universitats, ciència i societat Digital, Carolina Pascual ha assenyalat que “aquest conveni ha contribuït a la formació d'alumnat de la UV, al mateix temps que posa en relleu l'activitat investigadora que es desenvolupa en la universitat per a minimitzar la crisi generada pel coronavirus”.

Per part seua, la rectora de la Universitat de València, María Vicenta Mestre, ha destacat el “caràcter multidisciplinari de la Universitat, que aconsegueix a totes les àrees del coneixement, i permet l'aplicació d'enfocaments científics pluridisciplinaris”.

Així, la rectora Mestre ha destacat la importància de “promoure l'esperit innovador per a afavorir la col·laboració entre investigació acadèmica i industrial, visualitzant i impulsant projectes  innovadors que donen resposta a la situació provocada per la pandèmia”, en línia amb les activitats de transferència del coneixement i innovació que desenvolupa la Universitat de València.

Foment de l’esperit innovador entre l’alumnat universitari

Amb la finalitat de promoure i impulsar el desenvolupament de l’esperit innovador en l’alumnat universitari, aquest projecte pretén desenvolupar una dimensió formativa mitjançant la incorporació d'estudiants de diferents graus, particularment d’Enginyeria Multimèdia; Informació i Documentació, Traducció i Mediació Interlingüística, Disseny Gràfic i Periodisme que participen en el seu desenvolupament.

Els estudiants participen com a part activa de l’equip en el desenvolupament d'un recurs tecnològic facilitador, consistent en l'impuls d'una plataforma web que permet la identificació i visualització de les capacitats científictecnològiques, així com les solucions innovadores que es vagen generant per a la lluita contra la COVID-19 per la Universitat de València.

Al remat, es pretén fomentar i dinamitzar la transferència de coneixement i promoure l’esperit innovador en els estudiants vinculat a les necessitats sociosanitàries derivades de la COVID-19.

Tota la informació dels recursos a l’abast de tothom

Un dels objectius importants en el disseny d'aquest web ha estat que tota la informació dels recursos i capacitats d'investigació de la UV en resposta a la COVID, estigueren no sols disponibles per a tota la comunitat universitària, sinó que també foren accessibles per a qualsevol entitat externa que necessite buscar una solució innovadora per a minimitzar l'impacte de la crisi provocada pel coronavirus mitjançant solucions col·laboratives, permetent fins i tot que el cercador de capacitats UV puga integrar-se de manera senzilla en plataformes de foment de la innovació i transferència tecnològica.

Programa de la Conselleria d'ajudes a projectes d'innovació

El desenvolupament d'aquest projecte ha estat possible gràcies al "Programa d'ajudes a projectes d'innovació en les universitats valencianes en resposta a la situació provocada per la COVID-19" de la Conselleria d'Innovació, Universitats, Ciència i Societat Digital de la Generalitat Valenciana. Tanmateix, el projecte ha estat desenvolupat per serveis propis de la Universitat de València com ara, la Unitat Web i Màrqueting, el Servei de Transferència i Innovació i el Servei de Gestió de la Investigació.

Imatges: