La Universitat inicia el procés participatiu per a elaborar el I Pla de Diversitats

  • Vicerectorat d'Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat
  • 1 de març de 2021
 
Imatge d'arxiu d'un conservatori de Diversitats. Foto: Miguel Lorenzo
Imatge d'arxiu d'un conservatori de Diversitats. Foto: Miguel Lorenzo

La Universitat ha iniciat el procés participatiu per a l’elaboració del I Pla de Diversitats amb una sessió d’informació celebrada el dilluns 1 de març. En la reunió van participar la vicerectora d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat, Elena Martínez; la cap d’iniciatives en diversitat, ruth mestre; el delegat d’estudiants, Manuel González; i la professora encarregada de conduir el procés participatiu, Yaiza Pérez. Les persones interessades van poder seguir la sessió en línia.

Precisament aquest dilluns se celebrava el Dia de la Zero Discriminació.

Les sessions participatives estan obertes a tota la comunitat universitària i disposen d’un calendari de reunions ja establit. La sessió d’informació de dilluns es pot tornar a vore en aquest enllaç.

Aquest procés participatiu arranca una vegada constituïda la Comissió de Diversitats encarregada del disseny, posada en marxa i monitoratge de les polítiques inclusives, feta la diagnosi de situació i en plena activitat dels grups de treball.

Arran l'aprovació del Protocol d'atenció a la identitat i a l'expressió de gènere de la Universitat de València en 2019, i mirant de preparar el camí cap a l’elaboració del I Pla de Diversitats de la Universitat, el Vicerectorat d’Igualtat, Diversitat i Sostenibilitat va encarregar a l'equip d’investigació MIDICO la realització d'un diagnòstic en matèria de diversitat LGTBI i ètnicocultural entre l'alumnat de la Universitat (2019-2020) i un segon estudi sobre la diversitat LGTB i ètnicocultural entre el PDI i PAS de la Universitat, que es troba en fase d’elaboració.

El procés participatiu està obert a qualsevol membre de la comunitat universitària amb interés per definir els objectius, identificar i prioritzar les accions, establir un cronograma i recursos, i dissenyar un sistema de seguiment i avaluació per a cada una de les línies del futur Pla de Diversitats. Les sessions participatives previstes són les següents:

L1: Política d’igualtat i reconeixement

Per tal de definir objectius i accions de sensibilització, formació i capacitació del PAS i PDI, impuls dels continguts de diversitat en la docència i la recerca, etc.

- Dimarts, 9 de març (15:30-17:30 h)

- Divendres, 12 de març (9:30-11:30 h)

L2: Política institucional antidiscriminatòria

Per tal de definir objectius i accions de caràcter estructural com ara polítiques i procediments d’acompanyament i atenció a la diversitat, desenvolupament d’instruments per a combatre activament les discriminacions, accions per a incloure activament la diversitat entre l’estudiantat, el PDI i el PAS, etc.

- Dimarts, 23 de març (15:30-17:30 h)

- Divendres, 26 de març (9:30-11:30 h)

L3: Participació i societat

Per tal de definir objectius i accions en relació a l’enfortiment del teixit associatiu universitari, voluntariat, treball en xarxa i col·laboració amb altres universitats, associacions i entitats de la societat civil, etc.

- Dimarts, 20 d’abril (15:30-17:30 h)

- Divendres, 23 d’abril (9:30-11:30 h)

L4: Compromís institucional, coordinació i interseccionalitat

Per tal de definir objectius i accions relatives a la implementació, seguiment i avaluació del Pla, la coordinació amb altres àrees i serveis universitaris i la transversalització de la perspectiva de la diversitat en les diferents polítiques universitàries.

- Dimarts, 27 d’abril (15:30-17:30 h)

- Divendres, 30 d’abril (9:30-11:30 h)

Per a participar, pots inscriure’t ací a les sessions que vulgues, en horari de matí o vesprada.

En el mes de maig, acabada aquesta fase, i una vegada estiga redactat l’esborrany, es farà l’exposició pública del Pla i s’obrirà un termini d'al·legacions i esmenes.

Més informació: