La Universitat participa en un projecte entre Europa i Vietnam sobre inserció laboral

  • 3 de gener de 2017
 
UV participa en Projecte entre Europa i Vietnam sobre Inserció Laboral

La Universitat de València participa en l’‘European and Vietnamese Collaboration on Graduate EmploymEnt-Event’, un projecte finançat per la Unió Europea en el marc de l’Erasmus+ i dins del programa K2. Aquest està dirigit a promoure la cooperació per a la innovació i l’intercanvi per a les bones practiques, en concret, el desenvolupament de capacitats en l’àmbit de l’educació superior. L’equip de la Universitat-l’IDOCAL- està dirigit pel professor Jose M. Peiró.

El projecte està liderat per la Universitat d’Upsala però els partners europeus són també la Universitat de València, la Rijksuniversitei Groingen i la Kungliga Tekniska Hoegskolan. A més, participen el Ministeri d’Educació i Formació, l’Institut de Ciències del Treball i Assumptes Socials (ILSSA) del Ministeri de Treball, i les cinc universitats de Vietnam: la National Economics University, la Hanoi University of Industry en Hanoi, la Ho Chi Minh City University of Technology, la HCMUTE Ho Chi Minh City University of Technology and Education, i també la DAI HOC HUE University.

L’equip d’investigació de l’IDOCAL (Institut Universitari d’Investigació en Psicologia dels Recursos Humans, del Desenvolupament Organitzacional i de la Qualitat de Vida Laboral) de la Universitat de València -que és qui participa en el projecte- està format pels professors Vicente Martínez Tur, Vicente González Romá i Jose M. Peiró, qui coordina la participació de l’equip.

L’objectiu d’aquest projecte és incrementar l’ocupabilitat de les persones graduades en Vietnam. Per això es realitzaran quatre actuacions. D’una banda, el desenvolupament d’un estudi sobre la inserció laboral de les persones titulades de les cinc universitats de Vietnam que participaran en el projecte. D’altra, la creació dels serveis de desenvolupament de la carrera i assessorament laboral. També la promoció de la formació en competències transversals per a l’estudiantat universitari; la creació d’un portal per a obtindre informació periòdica sobre la inserció laboral; i, per últim, oferir serveis d’assessorament a l’estudiantat i persones titulades de les universitats participants.

El projecte s’ha presentat aquest mes en la seu del Ministeri d’Educació i Formació de Vietnam, en Hanoi.