La Universitat de València és la quarta d’Espanya amb major rendiment científic, segons el CWTS Leiden Ranking

  • Unitat de Cultura Científica i de la Innovació
  • 22 de maig de 2019
 
Facultat d'Economia de la Universitat de València.
Facultat d'Economia de la Universitat de València.

La classificació The CWTS Leiden Ranking 2019, que mesura el rendiment científic de 963 universitats atenent el nombre de publicacions indexades a Web of Science en el període 2014-2017, ha destacat la Universitat de València (UV) com la quarta millor d’Espanya. Per camps de coneixement, el centre està entre els cinc millors en sis dels deu recomptes, i destaca especialment en Ciències Socials i Humanitats, en què és la segona o la tercera, depenent del tipus de recompte.

La quarta posició de la Universitat de València en la classificació global d’aquest rànquing es produeix en els dos tipus de recompte de publicacions científiques que ha utilitzat: el complet, que atorga el mateix valor a totes les publicacions d’una universitat, i el fraccional, que pondera el pes de les publicacions realitzades en col·laboració. En aquest segon, la UV millora una posició respecte al 2018, en passar de cinquena a quarta, mentre que en el criteri complet iguala la quarta posició de l’any passat. A Europa, la institució valenciana ha avançat tres llocs en el recompte fraccional (és número 81) i s’ha mantingut en el complet (posició 86).

En l’indicador P –publicacions de caràcter científic de totes les branques de coneixement– tant en el recompte complet com en el fraccional, es destaca el creixement de la producció científica de la Universitat de València. Aquest es produeix en nombre de publicacions científiques, de cites, d’articles en col·laboració científica i també d’articles elaborats en col·laboració amb la indústria.

El CWTS Leiden Ranking 2019 utilitza 22 indicadors bibliomètrics amb informació en quatre àmbits: impacte científic de les universitats, participació en la col·laboració científica, gènere i accés obert. A Europa està liderat per les universitats d’Òxford, el College London i Cambridge, mentre que a Espanya al capdavant se situen la Universitat de Barcelona, l’Autònoma de Barcelona i la Complutense de Madrid.

A més, aquest rànquing mesura les universitats en cinc camps de la ciència. La Universitat de València està entre les millors d’Espanya en ciències socials i humanitats, on és la segona o la tercera atenent a si el recompte d’articles és fraccionat o complet; la quarta o la cinquena en ciències biomèdiques i de la salut, i la sisena o la quarta en ciències, física i enginyeria. A més, en ciències de la vida i de la terra es manté com a sisena o cinquena, i la catorzena d’Espanya en matemàtiques i ciències de la computació.

Comparant el nombre d’articles en aquests cinc camps de la ciència, destaca que en el període 2014-2017 on major nombre d’articles científics ha publicat la Universitat de València és en ciències biomèdiques i de la salut, ciències físiques i enginyeria i ciències de la vida i de la terra.

 

Accés al rànquing: http://www.leidenranking.com/ranking/2019/list

Anàlisi del Servei d’Anàlisi i Planificació de la Universitat de València: http://ir.uv.es/8pZLyxc