La Universitat de València oferirà 8.635 places de primer curs per als estudis de grau del curs 2017-2018

  • 28 de febrer de 2017
 
alumnas de la Universitat

El Consell de Govern ha aprovat l’oferta de places de primer curs per als estudis de grau del curs 2017-2018. Seran 8.635 places, 65 més que en curs actual, que corresponen a la titulació d’Infermeria en l’extensió d’Ontinyent (encara pendent de verificació). Les classes començaran dilluns 11 de setembre. També s’ha aprovat la convocatòria d’eleccions, el proper mes de novembre, per a la renovació total del Claustre.

Les places ofertes per al curs pròxim es distribueixen en 55 titulacions més cinc dobles titulacions. També hi haurà unes altres 370 places per a titulacions en els centres adscrits (Infermeria de La Fe, Florida i EDEM). Com ha explicat la vicerectora d’Estudis i Política Lingüística, Isabel Vázquez, a banda d’Infermeria a Ontinyent, l’única modificació és que ix a oferta, directament, la doble titulació de Sociologia i Ciències Polítiques, amb 40 places. Aquestes places es resten del grau de Sociologia (-25) i de Ciències Polítiques (-15).

El centre que més places ofereix torna a ser la Facultat d’Economia, que traurà 1.090 places per a les seues cinc titulacions, més 60 per a una doble titulació.

La distribució per titulacions es pot consultar clicant ací.

Eleccions 23 de novembre

D’altra banda, s’ha aprovat el calendari per a la convocatòria d’eleccions, el proper 23 de novembre, per a la renovació total del Claustre, que està integrat per 300 professors, estudiants i personal d’administració i serveis. El Claustre és l’òrgan màxim de representació de la comunitat universitària. Està integrat per cent cinquanta-tres membres del professorat doctor amb vinculació permanent a la Universitat i trenta-vuit membres del professorat no doctor o sense vinculació permanent, elegits per tot el personal docent i investigador; setanta-cinc membres elegits pels estudiants i les estudiantes; trenta membres elegits pel personal d’administració i serveis; i quatre membres elegits pel personal investigador en formació.

Comerç just i comerç responsable

El Consell de Govern ha aprovat l’adhesió de la Universitat de València a la Declaració de les universitats espanyoles en favor del comerç just i el consum responsable. El vicerector d’Internacionalització i Cooperació, Guillermo Palao, ha presentat el document. Membres del Consell, com ara Amat Sánchez i Carles Xavier López, han manifestat el seu suport i han insistit en què el comerç just no fa referència a realitats molt llunyanes, sinó que cal practicar-la dia a dia ací a amb una contractació responsable, respectuosa amb els drets de les persones.

La declaració completa es pot consultar clicant ací.

Suggeriments, Queixes i Felicitacions

El vicerector de Participació i Projecció Territorial, Jorge Hermosilla, ha presentat l’informe de la Bústia de Suggeriments, Queixes i Felicitacions de la Universitat corresponent al curs 2015/2016. D’acord amb l’informe, en l’esmentat curs hi hagué un miler d’entrades, de les qual varen ser admeses i tramitades 771. D’aquestes, el 76% varen ser queixes, i la resta a parts iguals entre suggeriments i felicitacions.

L’informe complet es pot consultar clicant ací.

Condol institucional

En el seu informe, com és habitual, el rector ha expressat el condol institucional per la mort de dues persones de la comunitat universitària. Es tracta de l’estudiant de Química Ernesto Guerrero, i del professor del Departament de Sociologia Manuel Mejías de la Fuente.