La Universitat de València signa un conveni de col·laboració amb la Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana

  • Gabinet de la Rectora
  • 4 de juliol de 2019
 

La finalitat d’aquest conveni és la creació d’un marc de col·laboració entre ambdues entitats (UV i FESA) per tal d’establir mesures de col·laboració, coordinació, promoció i foment de la inclusió de membres de la comunitat universitària amb diferents discapacitats, a les activitats físiques organitzades per les entitats.

La rectora de la Universitat de València, M. Vicenta Mestre; i la presidenta de la Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana (FESA), Pilar Javaloyas, han subscrit un conveni amb la finalitat d’establir mesures de col·laboració, coordinació, promoció i foment de la inclusió de l’alumnat, personal d’administració i serveis (PAS), personal docent i investigador (PDI) i persones associades a la FESA amb discapacitat, en les activitats fisicoesportives coorganitzades per ambdues entitats.

La inclusió es realitzarà mitjançant dos programes. Un primer, les Escoles Esportives inclusives, adaptades i/o específiques d’Esports Adaptats i, en segon lloc, mitjançant la creació d’una oferta d’activitats formatives que permeten el desenvolupament de plans, programes i projectes per a la promoció i el foment de l’esport adaptat en col·laboració del Servei d’Educació Física i Esports de la Universitat de València.

D’aquesta manera, amb aquest conveni, la Federació d’Esports Adaptats de la Comunitat Valenciana i el Servei d’Educació Física i Esports de la UV es comprometen a la codirecció tècnica d’activitats esportives entre la població amb discapacitat, a organitzar cursos de formació en l’àmbit de les seues competències i interessos.

L’acord que comptarà amb una vigència de dos anys determina que la Universitat de València es compromet a la creació de programes esportius per a persones, membres de la comunitat universitària amb discapacitats físiques, paralítics cerebrals, cecs i deficients visuals, sords i/o amb discapacitats fisiològiques en totes les seues modalitats, a les seues instal·lacions esportives i a altres llocs que es puguen cedir amb aquesta finalitat.

La rectora de la Universitat de València, M. Vicenta Mestre ha assenyalat que "aquest conveni és necessari, ja que som una universitat que treballa per la inclusió a través del nostre servei d'integració i que compta amb més de 1.100 estudiants amb algun tipus de discapacitat. Un col·lectiu, com qualsevol altre, per al que l'esport és una activitat fonamental en les seues vides." A més, també ha remarcat que "aquest conveni garanteix que les persones en discapacitat tinguen els recursos necessaris que necessiten per a practicar els diferents esports adaptats i permet donar un pas més per aconseguir una justícia social real."