Compromisos

Notícies en la pàgina web institucional

C1. Publicar les notícies que genera la Universitat, en temps real, mitjançant la pàgina web institucional, incloent'hi els enllaços i recursos audiovisuals disponibles (vídeos, fotografies...), per tal d'oferir una panoràmica completa de l'activitat de la institució. [S1]

Mediació amb els mitjans de comunicació

C2. Augmentar la presència institucional de portaveus, expertes i experts i membres de la Universitat de València en els mitjans de comunicació. [S2]

Activitats d’interés periodístic

C3. Remetre notes de premsa de qualitat (veracitat, contrast, impacte, interés...) als mitjans de comunicació, per tal de difondre les activitats d'interés periodístic que generen els i les portaveus, expertes i experts i membres de la Universitat de València. [S3]

Recull de Premsa

C4. Actualitzar diàriament el Recull de Premsa de la Universitat de manera que continga tota la informació publicada en una desena de mitjans escrits. [S4]

Guia d’Experts

C5. Augmentar el nombre dels nostres experts i expertes incloses en la Guia d'Experts. [S5]

 

 

NOTA: En cada compromís s’especifica entre claudàtors [ ] el codi del servei a què està associat.