Els consells de direcció de la UV i la UPV reprenen les reunions presencials de coordinació

  • Unitat Web i Màrqueting
  • 17 de novembre de 2022
 
Els consells de direcció de la UV i la UPV reprenen les reunions presencials de coordinació

Després dels processos electorals als rectorats de les universitats de València i Politècnica de València i superat el període de pandèmia per COVID-19, els equips de govern de la UV i la UPV han représ les reunions presencials de treball.

En un context marcat per l'aprovació de la Llei de la Ciència, la reforma laboral, l'avantprojecte de Llei orgànica del Sistema Universitari (LOSU), els canvis en els processos d'acreditació del professorat universitari, el desplegament dels Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) i l'increment dels costos de l'energia elèctrica i la inflació, els equips de govern de les dues grans universitats públiques de València han représ les reunions presencials de coordinació.

En el transcurs d'aquesta reunió els equips de govern de la Universitat de València i de la Universitat Politècnica de València han valorat molt positivament els treballs de l'Institut Valencià d'Investigacions Econòmiques (IVIE) per al desenvolupament del Pla Pluriennal de Finançament (PPF) del Sistema Universitari Públic Valencià (SUPV) que, en aquests moments, es troba en un procés de revisió i millora.

Així s'ha abordat la necessitat de reclamar al govern estatal de l'establiment d'un règim especial d'IVA per al cost energètic, així com la necessitat d'un major volum de recursos per a afrontar l'actual context inflacionari, especialment en el subministrament elèctric, problema apressant en l'àmbit investigador que suposa un important volum de consum d'energia.

En aqueixa mateixa línia s'ha plantejat la necessitat que els canvis legislatius impulsats a nivell estatal siguen compensats al sistema universitari, així com el finançament dels costos d'atendre la gestió dels nous models de convocatòries d'investigació.

Al costat dels recursos addicionals requerits per a l'estabilització del personal universitari s'ha posat l'èmfasi en la importància de la signatura del conveni col·lectiu de les universitats públiques valencianes anunciat per la Generalitat, que permetrà crear noves figures contractuals que donen resposta a les necessitats actuals del sistema universitari públic valencià, així com a la millora de les retribucions del seu personal laboral.

La UV i la UPV han destacat el seu lideratge a nivell europeu en el marc del programa Erasmus, convertint a la ciutat de València en la capital europea d'Erasmus. També han remarcat la dimensió internacional del conjunt de les universitats públiques valencianes, que participen, totes elles, en consorcis en el marc del programa Universitats Europees impulsat per la Unió Europea, la qual cosa posa de manifest la gran qualitat del sistema públic d'universitats de la Comunitat Valenciana.

Finalment, el rector de la Universitat Politècnica de València i la rectora de la Universitat de València han remarcat que, al llarg d'aquestes quatre dècades de vigència de l'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana s'ha aconseguit, en un treball conjunt de les universitats i els governs, aconseguir que el Sistema Universitari Públic Valencià siga un sistema internacionalitzat i d'excel·lència.

Arxivat en: Institucional