Territori i SocietatUniversitat de València Logo del portal

Presentació

El programa DATANAU consisteix en una base de dades, permanent i dinàmica, confeccionada mitjançant l'enquesta personalitzada realitzada al PDI i al PAS durant el curs 2010-2011, que recull una informació completa sobre l'experiència professional, el perfil acadèmic i investigador i la predisposició a col·laborar de la comunitat PDI i l'equip directiu del PAS amb organismes locals (ajuntaments, mancomunitats o associacions) en les diferents temàtiques i formats: activitats formatives, projectes, assessoraments, etc.

El programa DATALOCAL constitueix una base de dades permanent que incorpora informació tant quantitativa com qualitativa de les entitats locals que integren el territori d'influència directa de la Universitat de València. En efecte, pretén la identificació de les demandes plantejades pels organismes locals, mitjançant l'entrevista directa amb els principals agents locals, a fi d'establir relacions estretes entre aquests i la comunitat universitària.