Territory and SocietyUniversitat de València Logo del portal

Enllaç al formulari d'inscripció a les Jornades

 

 

 

I JORNADES D’ABSENTISME ESCOLAR I DRET A L’EDUCACIÓ

Imatge portada:http://www.diariodeavisos.com/2014/08/absentismo-escolar-primera-senal-alarma/

8 i 9 de novembre de 2018

La Nau

Centre Cultural de la Universitat de València

Carrer de la Universitat, 2

46003 València

PRESENTACIÓ

L’absentisme escolar és un seriós problema educatiu i social que afecta, cada curs, a milers d’estudiants de la Comunitat Valenciana. Els i les joves són atesos per desenes d’especialistes en centres d’ensenyament, corporacions locals i entitats socials, el treball dels quals resulta imprescindible per atallar la falta d’assistència als centres educatius i les repercussions que això comporta. Aquest fenomen es produeix al llarg de tot l’ensenyament obligatori, amb major incidència en pre-adolescents i adolescents. Les causes són diverses: manca de recolzament familiar, desmotivació envers l’educació formal, exclusió social, escassa valoració de l’educació, assetjament escolar i sobreprotecció, entre d’altres motius. En conseqüència, l’absentisme presenta perfils diversos i derivacions –familiars, socials i culturals– de gran envergadura. Per tot això, la seua prevenció, intervenció i tractament han de ser una prioritat per a tots els agents implicats, amb la finalitat de que cada estudiant puga accedir a la titulació imprescindible per dur endavant una vida professional adequada i potenciar un desenvolupament integral.

 

L’escolarització és una competència compartida, en la qual concorren l’administració educativa, els ajuntaments, i, en els casos més greus, els tribunals de justícia. Un context complex, en el qual es troben implicades entitats d’àmbits molt diferents, regulades per normatives específiques i amb mecanismes de treball propis. La coordinació entre totes elles resulta imprescindible i complementària per tractar cada cas de forma individualitzada i d’una forma global i contextualitzada.

 

Tenint en compte tot l’anterior, el grup d’investigació ABSENTIS, inclòs en el Grup d’Investigació POLISOC (Polítiques Educatives, Interculturalitat i Societat) de la Universitat de València, organitza aquestes I Jornades sobre Absentisme Escolar i Dret a l’Educació, en el convenciment de la utilitat –acadèmica, social i educativa– de generar un espai de comunicació entre els actors responsables de la intervenció sobre l’absentisme, per poder intercanviar experiències i coneixements, donar a conèixer bones pràctiques i intervencions afectives i, en la mesura del possible, facilitar mecanismes de col·laboració i de treball en xarxa.

 

PROGRAMA

DIJOUS 8 DE NOVEMBRE

Matí

9 h. Recepció i recollida de material

9’30-10’15 h. Presentació:

- Paula Benito Baltasar

Representant de la Fundació SM

- Mª Elena Cantarino Suñer

Vicedegana d’Estudis i Ordenació Acadèmica de la Facultat de Filosofia i Ciències de l’Educació, UV

- Jorge Hermosilla Pla

Vicerector de Projecció Territorial i Societat. UV

- José Ignacio Cruz Orozco

Universitat de València

10’15-11’30 h. Conferència inaugural

- Mª Teresa González González

Universidad de Murcia

Presenta: Sandra García de Fez

Universitat de València

11’30-12 h. Descans

12-14 h. Taula rodona: ‘Intervenció en absentisme als Centres Escolars’

Modera: Roser Grau

Universitat de València

- Joan Cantarero Server

Isabel de Villena (València)

- Gloria Taberner Palop i Amparo Moreno Motos

Programa de Prevenció de l’Absentisme Escolar (Xenillet, Torrent)

- Miquel Ruiz Collados

Col·legi Santa Creu (Mislata)

- Consuelo Cano Domínguez

CEIP La Coma (Paterna)

14-16 h. Dinar

Vesprada

 

16-18 h. Taula rodona-Debat

Modera: José Ignacio Cruz

Universitat de València

- Consuelo Benavente Palop

Fiscal Coordinadora de la Secció de Menors de la Fiscalia de València

- Mónica Añón Roig

Tècnica de la Conselleria d’Educació, Cultura i Esport

 

DIVENDRES 9 DE NOVEMBRE

9’30-11’30 h. Taula rodona d’Ajuntaments

Modera: Vicent Horcas

Universitat de València

- Eva Reina Giménez

Ajuntament d´Alaquàs

- Itziar Ruete i Manoli Gutiérrez

Ajuntament d’Elx

- Raquel Climent Silla

Ajuntament de Vila-real

- Marisa Gil

Ajuntament de Torrent

- Mireya Royo Conesa

Ajuntament de València

11’30-12 h. Descans

12-13’30 h. Presentació: “Informe Absentisme i corporacions locals. Resultats preliminars”

- José Ignacio Cruz Orozco i Vicent Horcas López

Universitat de València

13’30 h. Tancament musical: Batukada CEIP Antoni Ferrandis

Barri la Coma (Paterna)

 

 

L'entrada és lliure. És requisit imprescindible realitzar la inscripció telemàtica que s'oferix en esta pàgina web perquè es recomana per a la previsió de l'expedició de certificats d'assistència. Els certificats seran enviats per correu a l'adreça postal indicada en la inscripció en un termini màxim de 6 mesos.

 

Enllaç al formulari d'inscripció a les Jornades

 

 

Date: From 23 de october de 2018 to 9 de november de 2018.

Place La Nau Centre Cultural de la Universitat de València Carrer de la Universitat, 2 46003 València.

Images: