Territori i SocietatUniversitat de València Logo del portal

Una vegada finalitzat el Primer Cicle formatiu del Programa “Universitat dels Majors” s’ofereix la possibilitat de realitzar un Segon Cicle, denominat Cicle SUPERIOR/d’ Especialització. Per tant, SOLS ES POT ACCEDIR AQUEST SEGON CICLE QUAN S’ HAJA CURSAT EL PRIMER.

El cicle d’especialització està orientat a dotar a l’estudiant de sabers, destreses i possibilitats d’aprofundir i intervenir en un àmbit específic del coneixement possibilitant la realització d’investigacions o participant en projectes d’intervenció/investigació.

NIVEL II: SUPERIOR/D’ ESPECIALITZACIÓ, 1000 hores:

Quart Curs: El món actual, Envelliment Actiu i relacions intergeneracionals, Taller literari i Drets Humans.

Quint Curs: Filosofia:pensadors contemporanis, Història de l’Art en la Comunitat Valenciana II (del Barroc al segle XXI), la Unió Europea i Història del cinema.
En aquest cas, les assignatures obligatories també s´han de completar amb una sèrie d´assignatures optatives que el centre dóna a escollir fins completar les 200 hores per curs. Una vegada finalizats aquestos dos anys, els alumnes reben el DIPLOMA UNIVERSITARI SENIOR NIVELL SUPERIOR O D’ESPECIALITZACIÓ.