University of Valencia logo Logo Department of Zoology Logo del portal

Nova web del Departament

  • January 31st, 2020
Image de la noticia

La Unitat Web i Màrqueting ha redissenyat el web del Departament de Zoologia per a adaptar-lo a la nova imatge corporativa de la Universitat de València.

El web del Departament de Zoologia s'uneix a les desenes de portals de departaments que s'han adaptat a la nova identitat corporativa.

L'objectiu de la Unitat Web i Màrqueting de la UV amb aquest procés és que els departaments disposen de la mateixa eina comunicativa que la resta d'entitats que conformen l'estructura de la Universitat, i estendre aquesta interfície, visualment més atractiva i més accessible, on predominen els elements gràfics, amb  rutes d'accés més fàcils, i la possibilitat de proporcionar més continguts.

A més de les activitats i esdeveniments, reflectits en l'apartat de Novetats, els web dels departaments proporcionen informació útil sobre la docència als graus, másters i doctorats, grups d'investigació, i la guia i horaris de les tutories de cada unitat docent i de cada professor/a.