The Valencia Group for the Medieval History of the Mediterranean Societies

Grup de medievalistes valencians per a l'estudi de les societats mediterrànies

català | castellano | english | français | italiano
 

Inici

Membres
Congressos
Publicacions
Bibliografia
Serveis
Ferramentes
Enllaços
 

Josepa Cortés Escrivà

Professora titular de Ciències i Tècniques Historiogràfiques

Telf.: +34 963 983 654
Fax: +34 963 864 460
jcortes@uv.es

Línies de recerca

 • Edició de textos medievals i moderns
 • Arxius valencians
 • Notariat

Publicacions

 • Llibres
  • Formularium diversorum instrumentorum. Un formulari notarial valencià del segle XV. Sueca: En la Ribera del Xúquer – Ajuntament de Sueca – Departament de Paleografia i Diplomàtica de València, 1986. (Biblioteca del Xúquer ; 5).
  • Formulari de Juristes. Segle XVII. Sueca: En la Ribera del Xúquer – Col·legi d’Advocats de Sueca, 1991.
  • Escuts i banderes dels municipis de la Comunitat Valenciana. València: Generalitat Valenciana - Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, 1995. Vol. I [en col·laboració am Júlia Campón Gozalvo, Vicent Pons Alós i Mateu Rodrigo Lizondo].
  • Catàleg de l’Arxiu dels Boïl de la Scala, senyors de Manises. (Arxiu Històric Municipal de Sueca). València: Departament d’Història de l’Antiguitat i de la Cultura Escrita, 2000. [En col·laboració amb Vicent Pons Alós].
  • Els arxius valencians. Guia bibliogràfica. València: Generalitat Valenciana, 2000. (Arxius valencians ; 17). [En col·laboració amb Vicent Pons Alós, Rosario García i Francesc Torres Faus].
  • Escuts i banderes dels municipis de la Comunitat Valenciana. València: Generalitat Valenciana - Conselleria de Justícia, Interior i Administracions Públiques, 2000.Vol. II [en col·laboració am Júlia Campón Gozalvo, Vicent Pons Alós i Mateu Rodrigo Lizondo].
  • Liber privilegiorum civitatis et regni Valencie. I. Jaume I (1236-1276). València: Universitat de València, 2001. (Fonts històriques valencianes, 1).
 • Capítols de llibres
  • «La premsa del País Valencià: Sueca», en La premsa del País Valencià (1790-1983). Catàleg bibliogràfic de les publicacions periòdiques aparegudes al País Valencià des de 1790 fins els nostres dies, 1 (València: Alfons el Magnànim, 1983), pp. 735-743.
  • «El paper i les filigranes», en La impremta valenciana, 1 (València: Generalitat Valenciana, 1990), pp. 143-154. [El papel y las filigranas», en La impremta valenciana, 2 (València: Generalitat Valenciana, 1990), pp. 30-32 ; Paper and watermarks», en La impremta valenciana, 3 (València: Generalitat Valenciana, 1990), pp. 31-33.]
  • «El discurs de la Corona», en Les Corts forals valencianes. Poder i representació (València: Corts Valencianes, 1994), pp. 113-117.
  • «Liber privilegiorum civitatis et regni Valencie», en Xàtiva, els Borja: una projecció europea, 2 (València: Generalitat Valenciana. Conselleria de Cultura, Educació i Esport, 1995) pp. 23-26.
  • «El ordenamiento jurídico de la ciudad de Valencia: Furs y Privilegis», en Historia de Valencia (València: Publicacions de la Universitat de València, 1999), pp. 81-82.
  • «Los representantes del poder real», en Historia de Valencia (València: Publicacions de la Universitat de València, 1999), pp. 82-83.
  • «Los libros de privilegios de la ciudad y reino de Valencia», en El hogar de los Borja (València: Generalitat Valenciana, 2001), pp. 216-221.
  • «La projecció internacional dels Borja», en La Llum de les imatges: Lux Mundi: Libro de Estudios, I (València: Generalitat Valenciana, 2007), pp. 229-241. [En col·laboració amb Antoni Furió].
  • «El libro de privilegios de Valencia», en Jaime I legislador. El reino de Valencia (València: Generalitat Valenciana, 2008), pp. 88-89.
  • «La conservación de los fueros y privilegios», en Jaime I legislador. El reino de Valencia (València: Generalitat Valenciana, 2008), p. 83.
  • «El paper i l’enquadernació mudèjar. Dues aportacions de la civilització àrab», en Entre terra i fe. Els musulmans al regne cristià de València (1238-1609), (València: Publicacions de la Universitat de València, 2009), pp. 285-300.
 • Articles
  • «Jaume Gil, organer valencià del temps del Magnànim», Cabanilles, 13 (València: 1985), pp. 21-42.
  • «Catàleg de l’Arxiu del Sindicat de Regs de Sueca», Quaderns de Cultura de Sueca, VII (Sueca: 1985), pp. 73-80. [En col·laboració amb Isabel Messeguer]
  • «L’antroponímia medieval i moderna de Sueca (1399-1680)», Butlletí de la Societat d’Onomàstica, XXV (Barcelona: 1986), pp. 53-62.
  • «Una clau criptogràfica d’Alfons el Magnànim per a la guerra amb Castella (1429)», Saitabi, XXXVI (València: Facultat de Geografia i Història, 1986), pp. 25-36. [En col·laboració amb Vicent Pons Alós].
  • «Bibliografía de estudios con documentación pontifícia conservada en España: 1940-1981», Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, LXII (Castelló de la Plana: 1986), pp. 325-339. [En col·laboració amb Mª José Carbonell].
  • «Els Boïl de la Scala: una història de família», Batllia, 9 (València: 1989), pp. 6-23.
  • «Geografia dels monestirs femenins valencians en la Baixa Edat Mitjana», Revista d’ Història Medieval, 2 (València: 1991), pp. 77-99. [En col·laboració amb Vicent Pons Alós].
  • «La sociabilitat i l’associacionisme contemporanis: casinos, cercles i ateneus. Un itinerari arxivístic», Taller d’Història, 2 (València: 1993), pp. 21-26.
  • «La biblioteca jurídica de Jaume d’Eixarc (1479)», Saitabi, XLIII (València: 1993), pp. 181-194. [En col·laboració amb Vicent Pons Alós].
  • «La tradició manuscrita del Liber Privilegiorum civitatis et regni Valencie», Estudis Castellonencs. Miscel·lània d’Estudis dedicats a la memòria del professor Josep Trenchs, 6-1 (Castelló de la Plana: 1995), pp. 399-411.
  • «La senyera dels valencians», L’Avenç, 214 (Barcelona: 1997), pp. 44-49.
 • Veus de diccionaris
  • «Lluís Alanyà», en Diccionario histórico de la Comunidad Valenciana, I (València: Levante el mercantil valenciano, 1992), p. 28.
  • «Archivística», en Diccionario histórico de la Comunidad Valenciana, I (València: Levante el mercantil valenciano, 1992), p. 85.
  • «Archivo», en Diccionario histórico de la Comunidad Valenciana, I (València: Levante el mercantil valenciano, 1992), p. 86.
  • «Archivo municipal», en Diccionario histórico de la Comunidad Valenciana, I (València: Levante el mercantil valenciano, 1992), p. 88-89. [En col·laboració amb Javier Sánchez Portas].
  • «Aureum Opus», en Diccionario histórico de la Comunidad Valenciana, I (València: Levante el mercantil valenciano, 1992), p. 108.
  • «Linaje de Boïl», en Diccionario histórico de la Comunidad Valenciana, I (València: Levante el mercantil valenciano, 1992), pp. 152-153.
  • «Sueca», en Diccionario histórico de la Comunidad Valenciana, II (València: Levante el mercantil valenciano, 1992), p. 738-739.
  • «Arxiu de la Catedral de València», en Diccionari d’historiografia catalana (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2003), p. 114.
  • «Arxiu de la Diputació Provincial de València», en Diccionari d’historiografia catalana (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2003), pp. 117-118.
  • «Arxiu de Protocols Notarials del Patriarca», en Diccionari d’historiografia catalana (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, S.A, 2003), p.120.
  • «Arxiu del Col·legi de l’Art Major de la Seda de València», en Diccionari d’historiografia catalana (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2003), pp. 121-122.
  • «Arxiu Diocesà de València», en Diccionari d’historiografia catalana (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2003), pp.129-130.
  • «Arxiu Municipal d’Alzira», en Diccionari d’historiografia catalana (Barcelona: Enciclopèdia Catalana, 2003), p. 138.
 • Ressenyes d'altres autors sobre obres de Josepa Cortés
 • Ressenyes de Josepa Cortés sobre obres d'altres autors

Entrevistes

 

Congresos

 

Curriculum vitae