2018-10-25 (08:00h. – 11:00h. )
[ SIUV ] Intervenció: CÀLCUL CIENTÍFIC

2018-10-17 (15:00h. – 21:00h. )
[ SIUV ]: Intervenció: JIRA & Confluence 
   2018-10-02 (15:00h – 15:15h.)
[ SIUV ]: VALISA ELECTRÒNICA UV 

2018-07-12 (08:30h. – 09:00h.)
[ SIUV ]: Plataforma intermediació UV i aplicacions e-Admin

2018-07-07 (07:00h – 09:00h.)
[ SIUV ]: SoGO (Correu avançat UV)