Aielo de Malferit és un poble menut i més bé desconegut de La Vall d'Albaida, però amb les curiositats què allí va naixer també el cantant Nino Bravo, i pot ser vam ser els inventors de la Coca-Cola.

Aielo de Malferit is a little and probably unknow village located at La Vall d'Albaida, but with the curiosities that the famous singer Nino Bravo was born there, and could be we were the Coca-Cola discoverers.


Tornar a la pàgina principal. Back to the main page.