Introducció

Aquesta és una pàgina que inclou referències i programari acadèmic d'utilitat per als historiadors, que puga ajudar-los en la seua feina quotidiana. Els programes que s'hi inclouen o bé són de l'autor de la pàgina o bé són de lliure ús (freeware) o d'aquells que es poden provar durant un temps i després adquirir (shareware). No s'hi inclouen programes comercials.

Alguns han estat comprovats per l'autor de la pàgina, però altres no, de forma que es declina tota responsabilitat sobre el seu correcte funcionament.

Es tracta de programes per a PCs que funcionen amb els sistemes operatius DOS o Windows, en les seues diferents versions. Els programes DOS o Windows normalment funcionaran en qualsevol versió del sistema operatiu Windows, ja que aquest té compatibilitat descendent (en el cas dels programes DOS ho faran en la consola del sistema). Els programes Windows .NET necessitaran la plataforma Microsoft .NET Framework, que es pot descarregar gratuïtament de la pàgina web de Microsoft.

Alguns programes Windows .NET senzills no necessiten instal·lació. Tot el que s'ha de fer és copiar els arxius que els formen en una carpeta, normalment una subcarpeta de la carpeta "Archivos de programa" o "Program files". Altres, però, incorporen un programa d'instal·lació.

 

 

Darrera actualització: 4.02.2006
© Manuel Ardit Lucas, Departament d'Història Moderna (Universitat de València)