ººººº TAULES SALARIALS 2009 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

 

SOU BASE (14 pagues)

TRIENNIS (14 pagues)

 

GR

€ur/Any(1)

€ur/Mes

 

GR

€ur/Any(1)

€ur/Mes

A

16209.48

1157.82

 

A

623.14

44.51

B

13755.96

982.64

 

B

498.96

35.62

C

10255.14

732.51

 

C

374.5

26.75

D

8385.3

598.95

 

D

250.32

17.88

E

7655.48

546.82

 

E

187.88

13.42

 

 

COMPLEMENT DESTÍ (14 pagues)

COMPLEMENT ESPECÍFIC (14 pagues)

 

 

 

 

Increment

 

 

 

 

 

 

 

 

CD

€ur/Any(1)

€ur/Mes

Paga

extra*** Setembre

 

CE

€ur/Any(1)

€ur/Mes

 

CE

€ur/Any(1)

€ur/Mes

12

3821,02

272,93

524,23

 

E09

5162,78

368,77

 

E30

9210,74

657,91

13

4151

296,5

569,28

 

E10

5371,24

383,66

 

E31

9595,88

685,42

14

4481,26

320,09

614,57

 

E11

5658,8

404,20

 

E32

9883,16

705,94

15

4810,82

343,63

659,77

 

E12

5879,16

419,94

 

E33

10070,2

719,30

16

5141,22

367,23

705,08

 

E13

6023,22

430,23

 

E34

10271,24

733,66

17

5470,36

390,74

750,22

 

E14

6141,1

438,65

 

E35

10822,56

773,04

18

5800,34

414,31

795,48

 

E15

6378,68

455,62

 

E36

11766,02

840,43

19

6130,46

437,89

840,75

 

E16

6545,42

467,53

 

E37

12205,9

871,85

20

6460,3

461,45

886,98

 

E17

6686,82

477,63

 

E38

12632,06

902,29

21

6954,64

496,76

953,78

 

E18

6918,66

494,19

 

E39

13181,42

941,53

22

7490,84

535,06

1027,32

 

E19

7023,1

501,65

 

E40

13745,9

981,85

23

8028,02

573,43

1100,99

 

E20

7247,52

517,68

 

E41

13921,74

994,41

24

8564,64

611,76

1174,58

 

E21

7536,76

538,34

 

E42

14546,7

1039,05

25

9101,54

650,11

1248,21

 

E22

7727,44

551,96

 

E43

15252,16

1089,44

26

10258,36

732,74

1406.86

 

E23

7934,36

566,74

 

E44

15475,18

1105,37

27

11693,08

835,22

1603,62

 

E24

8101,38

578,67

 

E45

16481,5

1177,25

28

12230,12

873,58

1677,27

 

E25

8256,92

589,78

 

E46

18416,02

1315,43

29

12766,88

911,92

1750,89

 

E26

8488,76

606,34

 

E47

19160,4

1368,60

30

14233,38

1016,67

1952,01

 

E27

8597,96

614,14

 

E48

20778,94

1484,21

 

 

 

 

 

E28

8707,44

621,96

 

E49

21278,32

1519,88

 

 

 

 

 

E29

8918,14

637,01

 

E50

22526,14

1609,01

 

(1) El còmput anual inclou les quantitats mensuals més les quantitats incloses a les pagues de juny i desembre (100% de una mensualitat del sou base, trinéis, complement de destí i complement específic

 

* A les pagues extra(juny-desembre) s’incorpora l’import d’una mensualitat (100%) del complement de destí segons pressupostos 2009*

(BOE 30-12-2008)

 

** A les nòmines de juny-desembre s’incorpora l’import d’una mensualitat (100%)del complement específic segons pressupostos 2009 (BOE 30-12-2008)

 

***Increment de les pagues extra segons normativa de Generalitat i Universitat de València

(DOGV 19-4-04 i Addenda 2ª a l’Acord de Condicions de Treball Nou Acord Condicions de Trebnall 2008/20011)