TAULES SALARIALS 2010 UNIVERSITAT DE VALÈNCIA

 

SOU BASE (14 pagues)

TRIENNIS (14 pagues)

 

GR

€ur/Any(1)

€ur/Mes

 

GR

€ur/Any(1)

€ur/Mes

A1

16258,2

1161,3

 

A1

625,1

44,65

A2

13798,26

985,59

 

A2

500,22

35,73

C1

10285,94

734,71

 

C1

375,76

26,84

C2

8410,5

600,75

 

C2

251,16

17,94

 

 

 

 

E

188.58

13,47

 

 

COMPLEMENT DESTÍ (14 pagues)

COMPLEMENT ESPECÍFIC (14 pagues)

 

 

 

 

Increment

 

 

 

 

 

 

 

 

CD

€ur/Any(1)

€ur/Mes

Paga Setembre***

 

CE

€ur/Any(1)

€ur/Mes

 

CE

€ur/Any(1)

€ur/Mes

12

3832,5

273,75

525,60

 

E09

5178,27

369,88

 

E30

9238,37

659,88

13

4163,46

297,39

570,99

 

E10

5387,35

384,81

 

E31

9624,67

687,48

14

4494,84

321,06

616,44

 

E11

5675,78

405,41

 

E32

9912,81

708,06

15

4825,38

344,67

661,77

 

E12

5896,80

421,20

 

E33

10100,41

721,46

16

5156,76

368,34

707,21

 

E13

6041,29

431,52

 

E34

10302,05

735,86

17

5486,88

391,92

752,49

 

E14

6159,52

439,97

 

E35

10855,03

775,36

18

5817,84

415,56

797,88

 

E15

6397,82

456,99

 

E36

11801,32

842,95

19

6148,94

439,21

843,28

 

E16

6565,06

468,93

 

E37

12242,52

874,47

20

6479,76

462,84

888,65

 

E17

6706,88

479,06

 

E38

12669,96

905,00

21

6975,64

498,26

956,66

 

E18

6939,42

495,67

 

E39

13220,96

944,35

22

7513,38

536,67

1030,41

 

E19

7044,17

503,15

 

E40

13787,14

984,80

23

8052,24

575,16

1104,31

 

E20

7269,26

519,23

 

E41

13963,51

997,39

24

8590,4

613,6

1178,11

 

E21

7559,37

539,96

 

E42

14590,34

1042,17

25

9128,98

652,07

1251,97

 

E22

7750,62

553,62

 

E43

15297,92

1092,71

26

10289,16

734,94

1411,08

 

E23

7958,16

568,44

 

E44

15521,61

1108,69

27

11728,22

837,73

1608,44

 

E24

8125,68

580,41

 

E45

16530,94

1180,78

28

12266,94

876,21

1682,32

 

E25

8281,69

591,55

 

E46

18471,27

1319,38

29

12805,24

914,66

1756,15

 

E26

8514,23

608,16

 

E47

19217,88

1372,71

30

14276,22

1019,73

1957,88

 

E27

8623,75

615,98

 

E48

20841,28

1488,66

 

 

 

 

 

E28

8733,56

623,83

 

E49

21342,15

1524,44

 

 

 

 

 

E29

8944,89

638,92

 

E50

22593,72

1613,84

 

(1) El còmput anual inclou les quantitats mensuals més les quantitats incloses a les pagues de juny i desembre (100% de una mensualitat del sou base, trinéis, complement de destí i complement específic

 

* A les pagues extra(juny-desembre) s’incorpora l’import d’una mensualitat (100%) del complement de destí segons pressupostos 2010*

(BOE)

 

** A les nòmines de juny-desembre s’incorpora l’import d’una mensualitat (100%)del complement específic segons pressupostos 2010 (BOE)

 

***Increment de les pagues extra segons normativa de Generalitat i Universitat de València

(DOGV 19-4-04 i Addenda 2ª a l’Acord de Condicions de Treball Nou Acord Condicions de Trebnall 2008/20011)