tortuga
Directori Electrònic de Recursos Ambientals
Directorio Electrónico de Recursos Ambientales
Electronic Directory of Environmental ResourcesEl Directori Electrònic de Recursos Ambientals consisteix en una base de dades de fonts d'informació accesibles de manera electrònica per web. Proporciona informació de tot el món: associacions ecologistes, biblioteques, llibreries, universitats, serveis de informació, empreses, publicacions electròniques, etc., relacionats amb l'energia, el medi ambient i la solidaridat. L'elaboració d'aquest directori ha sigut possible gràcies al col·lectiu de persones que col·laboren amb el Fons de Documentació del Medi Ambient.

El Directorio Electrónico de Recursos Ambientales consiste en una base de datos de fuentes de información accesibles de manera electrónica por web. Proporciona información de todo el mundo: asociaciones ecologistas, bibliotecas, librerias, universidades, servicios de información, empresas, publicaciones electrónicas, etc., relacionadas con la energia, el medio ambiente y la solidaridad. La elaboracioón de este directorio ha sido posible gracias al colectivo de personas que colaboran con el Fons de Documentacio del Medi Ambient.

The Electronic Directory of Environmental Resources is a data base of information sources with electronic adress by web. It provides information of worldwide: ecologist associations, libraries, universities, information services, companies, electronic journals, etc., related to energy, environment and solidarity. This directory has been possible thanks to the group of people who collaborate with the Fons de Documentacio del Medi Ambient


Búsquedas / Recerques /Researches

Búsqueda Simple / Recerca senzilla / Boolean Research

Búsqueda Avanzada / Recerca avançada / Avanced Research

Índice / Índex/ Index

Està disponible una llista de totes les organitzacions per ordre alfabètic. També l'index dels descriptors inclosos en la base de dades amb el nombre del registre al que està assignat.

patras
patras
patras
ATRÁS
ENRRERE
BACK