FUNDACIÓ  
SHAKESPEARE 
ESPANYA 
(B.O.E. 16-11-99 OM 28-1-99)  
C.I.F.: G-8218416

Formulari d'Inscripció

La Fundació Shakespeare de Espanya és una institució cultural sense ànim de lucre oberta a qualsevol persona que desitje recolzar els seus objectius i accepte les seves normes. També està oberta a totes aquelles afiliacions corporatives i organismes i  institucions que comparteixquen interessos amb les tasques de la Fundació.  
 

Si desitja obtindre  més  informació  en relació a les activitats que coordina o realitza la Fundació Shakespeare d'Espanya, òmpliga les dades del formulari que apareixen a continuació:

Nom: 
e-mail: 
Institució: 
Adreça: 
Data: 
M'agradaria obtindre més informació sobre: Pàgina creada i actualitzada per "mmm".
Per a qualsevol canvi, suggerència, etc, per favor contacteu amb: fse@uv.es
última actualització : 14/12/99
© 1999-2000, Fundació Shakespeare d'Espanya