Fundació Shakespeare d'Espanya: Història Breu


Introducció
 


Els orígens de la Fundació Shakespeare d'Espanya poden remuntar-se fins l'any 1972, quan un grup de professors universitaris, sota la direcció de Manuel Angel Conejero Tomás Dionís-Bayer, va començar  a treballar en nombroses tasques relacionades amb l'estudi del drama del Renaixement anglés en general, i de Shakespeare en particular. Les esmentades activitats conduïren a la celebració d'uns congressos internacionals amb el nom de Encuentros Shakespeare. Açò i amb l'ajuda del Professor T.J.B Spencer de la Universitat de Birmingham va derivar finalment en la formació de la Fundació en 1978 amb l'objectiu de traduir a l'espanyol les obres completes de William Shakespeare.

La Fundació Shakespeare d'Espanya és una entitat cultural privada sense cap fí lucratiu i amb una vocació de servei públic. La seua tasca se centra en l'estudi i la investigació de la llengua, la literatura i el teatre, així com la promoció i el desenvolupament d'activitats al voltant d'aquest camp. Aquestes activitats culturals tenen com a principi la comunicació i les relacions interpersonals a través i des de la llengua, partint de l' anàlisi de textos dramàtics, en tant que aquestos constitueixen una de les formes de major organització retòrica i eficàcia comunicativa.

En 1985 es va fer patent la necessitat de crear una major institució, que es dedicara a organitzar aquelles activitats que sobrepassàven els límits acadèmics. Així es com la Fundació Shakespeare d'Espanya va adquirir la seua estructura actual.

Des de l'any 1972, i fins 1991, onze edicions dels Encuentros Shakespeare han reunit estudiosos i crítics, nacionals i internacionals: T.J.B. Spencer, Muriel C. Bradbrook, Philip Brokbank, Stanley Wells, Geogio Melchiori, Jan Kott, M.T. Davies, Marvin Spevack, Anne Jennalie Cook, Rusell Jackson, Ingeborg Boltz, Norbert Greiner, Tom Matheson and Roger Pringle, etc. Els treballs presentats als Encuentros pels ponents convidats apareixen recollits a la publicació En torno a Shakespeare, sèrie editada per Manuel Angel Conejero -de la qual, fins ara, hi ha cinc volums- en la qual es recullen els treballs de diferents membres de la Fundació Shakespeare (Jenaro Talens, Cándido Pérez Gállego, Juan V. Martínez Luciano, Vicente Forés, Purificación Ribes, Angeles Serrano, etc.)


Les Traduccions

Un dels projectes mes coneguts de la Fundació Shakespeare és la traducció de l'obra completa de Shakespeare i, fins el moment han aparegut traduïdes al castellà deu de les seues obres: El rey Lear (1979), Macbeth (1980), El mercader de Venecia (1982), Othello (1984), Romeo y Julieta (1987), Noche de Reyes (1988), Hamlet (1990), La tempestad (1991), i Ricardo II (1992), Coriolano (1993) i Antonio y Cleopatra (1994). Aquestes traduccions que, obviament tenen en consideració els diferents aspectes relacionats amb les obres- la teatralitat, la poesia, els estudis textuals, la lexicografia, l'estudi de les fonts, etc.

Aquestes versions de les obres dramàtiques de William Shakespeare reflecteixen una forma molt particular de dur a terme el procés de traducció i d'entendre l'original. No és sols un text literari, sino que finalitzats formen una obra teatral que propicie l'actuació i la posta en escena tant com per a l'actor com per al director. 


Relacions amb el teatre

El fet que les seues traduccions siguen textos per a l'escena ha dut a la Fundació a desenvolupar un estret contacte amb professionals del teatre, en tant que els seus textos han sigut utilitzats a muntatges, com: Macbeth (Madrid, 1980), El rey Lear (València i Madrid, 1982), ambdues dirigides per Miguel Narros; Como gustéis (València i Madrid, 1986), amb la direcció de Pierre Constant; Romeo y Julieta (València, Madrid i Londres, 1987) i Macbeth (Madrid, Almagro i Londres 1990 i 1991)  amb la direcció d' Edward Wilson, La Tempestad (Valencia, 1993) dirigida per Christopher Sanderson, La gata sobre el tejado de cinc caliente (Valencia, 1996), amb la direcció de Mario Gas, i El Rey Lear (Valencia, 1997) dirigida per Miguel Narros.


Càtedra d'actors

La Cátedra-Laboratorio de Actores es va establir tant a Madrid (amb la col.laboració del Ateneo Científico, Literario y Artístico) com a València a partir d'una sèrie de classes per a actors dirigides pel Professor Conejero durant els passats 10 anys.

El fruit del treball desenvolupat en la Càtedra va estar demostrat en 1995 amb Dioses Nocturnos i més tard en abril de 1996 amb Hamlet in the Mirror, ambdós treballs de Manuel Àngel Conejero.

Actualment, La Cátedra-Laboratorio de Actores té al seu repertori  Hamlet in the MirrorThe Rose and the Thorn, així com altres textos Shakespearians.


El Congrés Shakespeare Mundial

La Fundació Shakespeare d'Espanya està organitzant el  Congrés Shakespeare Mundial 1997-2001 amb l'ajuda d'institucions valencianes (Ajuntament, Diputació i Govern regional) que s'han involucrat de forma molt important en aquest event, així com el Departament d'Educació i Cultura de la Comunitat de Madrid. La Fundació Shakespeare d'Espanya  coordina i organitza regularment  activitats per al Congrés de València, la ciutat mundial Shakespeariana, amb l'objectiu de crear un clima apropiat sobre la figura de Shakespeare. Algunes de les trobades preparatòries que s'han celebrat fins ara són: Seminari The Popularity of Hamlet, una conferència sobre Hamlet, l'estrena de Hamlet deKenneth Branagh , el treball teatral de Hamlet in the Mirror, la proposta teatral de On Innocence and Experience, els recitals poètics de The Rose and the Thorn, cursos acadèmics sobre Ausiàs March i el Renaixement Europeu... Totes aquestes activitats estan enfocades a promoure l'estudi del dramaturg anglés i establir interrelacions amb escriptors espanyols de la mateixa època. 


Pàgina creada i actualitzada per ´mmm´.
Per a qualsevol suggerència o comentari per favor contacteu amb: fse@uv.es
Ultima actualització:: 02/04/00
© 1999-2000, Fundació Shakespeare d'Espanya