València, a 10 de febrer de 2004
NOTA DE PREMSA
ACPV DÓNA SUPORT A LA DECISIÓ DE PROMOURE LA RECEPCIÓ DE LES
TELEVISIONS PÚBLIQUES EN CATALÀ A TOTS ELS TERRITORIS  DE PARLA
CATALANA I EXIGEIX AL PP RESPECTE PER LA LLENGUA I  LA PLURALITAT

La posició del PP valencià ­feta pública ahir pel conseller de Cultura,
Educació i Esports, Esteban González Pons­ és representativa de la
consideració que aquest partit té per la pluralitat i de la nul·la
voluntat normalitzadora pel que fa a la presència i l¹oferta de
mitjans de comunicació en la nostra llengua

El PP demostra una especial animadversió a qualsevol iniciativa que
plantege una col·laboració en peu d¹igualtat entre el territoris que
compartim una mateixa llengua, cultura i història; així com al dret
constitucional a la llibertat d¹expressió i a la llibertat i
pluralitat informativa. En aquesta ocasió, caldria recordar-li al
conseller de cultura valencià, que la reciprocitat en la recepció de
les televisions públiques en català no canvia, substancialment, el
panorama mediàtic de facto al País Valencià, ja que des de fa anys ­
gràcies a l¹esforç d¹ACPV i de milers de valencians­ es pot veure i
escoltar les emissores de la Corporació Catalana de Ràdio i
Televisió. Per tant, l¹únic canvi que es produiria seria que les
emissions de Canal 9 abastarien també el Principat de Catalunya i,
com ja passa a hores d¹ara, les Illes Balears; i que la situació de
precarietat que milers de ciutadans del País Valencià pateixen per
poder gaudir de la possibilitat d¹una oferta mediàtica plural i en la
seua llengua se solucionara.

Aleshores, quin és el problema?.

El PP és un partit al que li costa assimilar les regles del joc
democràtic, i encara més quan es troba enmig d¹un procés electoral.
El govern valencià i el seu conseller de cultura no s¹han parat ni un
moment a reflexionar que amb aquesta proposta guanyen també ­i
fonamentalment (vegeu la programació de Canal 9)­ els ciutadans del
País Valencià. Tanmateix, el membres del govern valencià continuen
prioritzant la insistència en el recurs de la manipulació i
l¹anticatalanisme per traure rèdit electoral per damunt del
foment de la cultura i la llengua, per damunt del dret a la llibertat
d¹expressió i per damunt del dret dels ciutadans a escollir el que
volen veure i en quina llengua ho volen fer.