Comunicat de Premsa Bloc Jaume I: Lanuza prefereix l’anglès al valencià
El Bloc de Progrés Jaume I vol denuncia davant de l’opinió pública les circumstàncies que han envoltat la preselecció del Circuit-rock organitzat per l’IVAJ, unes circumstàncies que demostren clarament com el seu director, senyor Lanuza, s’estima més l’anglès que no el valencià normalitzat. Efectivament, quan el grup Munlogs va utilitzar en les seues lletres en valencià paraules i expressions que mostraven clarament el seu ús normalitzat i científic, als dirigents de l’IVAJ els va faltar temps per a desqualificar-los caient després en la trampa d’acceptar el mateix grup quan aquest, amb un altre nom, van actuar en anglès, llengua que no sols no preocupa aquests dirigents, sinó que els encanta. Deu ser allò de: “en comptes de perdre el temps estudiant valencià, més val que aprenga anglès que té futur”. Que unes persones amb un pensar semblant estiguen al davant de l’organisme que hauria d’impulsar i potenciar les activitats juvenils a tot el País Valencià, demostra on ens ha dut el “pacte del pollastre”, pel qual l’IVAJ, juntament amb les conselleries d’Agricultura i Medi Ambient, eren cedits a Unión Valenciana, la primera preocupació de la qual va ser convertir les coselleries en “Peixca” i “Mig Ambient” i destrossar tots els butlletins i publicacions de l’IVAJ, omplint-los de faltes d’ortografia. Des del Bloc de Progrés Jaume I veiem amb veritable preocupació totes aquestes actituds i actuacions de l’IVAJ, sempre en contra del valencià, i davant de tanta incompetència exigim, una vegada més, la destitució del seu director, Ximo Lanuza, i que aquest organisme duga a terme d’una vegada la seua tasca amb la dignitat lingüística i d’actuació exigible a un organisme adreçat justament als joves, que han de ser els qui, el dia de demà, facen que el País Valencià avance en la seua recuperació lingüística i nacional. València, 19 de gener de 1998