Comunicat de Premsa López-Amor per la llengua catalana
El Bloc Jaume I felicita RTVE per reconèixer la unitat de la llengua i anima Zaplana i el seu govern a seguir l’exemple. El director general de RTVE, Fernando López-Amor Garcia, afirma, literalment i per escrit, que “al decir catalán se alude a la lengua vernácula que se habla en Cataluña y en otros dominios de la antigua Corona de Aragón” i que “es preciso reconocer que el Diccionario de la Lengua Española indica que el valenciano es variedad del catalán, que se usa en gran parte del antiguo Reino de Valencia y se siente allí comúnmente como lengua propia”. Ambdues afirmacions formen part de la resposta escrita a una pregunta de Manuel Alcaraz, diputat del Grup Nova Esquerra. Després de la sentència del Tribunal Constitucional del curs passat, favorable a la posició de la Universitat de València en la seua lluita per la dignitat de la llengua i respectuosa amb l’autonomia universitària, aquest posicionament d’un responsable d’un ens de la importància de RTVE, torna a assenyalar allò que és impossible d’amagar: que el valencià és una variant dialectal de la llengua catalana i que aquest fet científic, reconegut per totes les Universitats del nostre país i del món, més tard o més d’hora acabarà per imposar-se. El Bloc Jaume I vol, per tant, felicitar el senyor López-Amor i anima al senyor Zaplana a seguir el seu exemple: reconèixer la veritat científica, de la que, d’altra banda, és ell perfectament sabedor, i acabar així amb un conflicte artificial que cada dia és més i més difícil d’allargar, tot i els poderossos interessos que l’han creat i el mantenen encara ara. València, 22 de gener de 1998 Bloc Jaume I Tf. 351 17 27