Comunicat de Premsa La Coordinadora de Blocs Jaume I de la Ribera denuncia l’arbitrarietat governamental sobre ràdios i televisions locals
Des de la Coordinadora de Blocs de Progrés Jaume I de la Ribera volem denunciar l’actuació arbitrària que està tenint el Ministeri de Foment del govern de Madrid en relació a les ràdios i televisions locals que funcionen al País Valencià. En aquest sentit, quan a la pràctica totalitat dels municipis valencians funcionen televisions que es troben en situació d’al.legalitat, entre altres raons perquè la Generalitat no ha desenvolupat la Llei de Televisions Locals de 1995, quan algunes d’aquestes televisions, emparades per poderosos interessos mediàtics, no solament no són perseguides, sinó que el mateix President de la Generalitat acudeix als seus estudis, que li són cedits públicament per conegudes entitats de la capital, ara des de Madrid multen i volen clausurar la televisió municipal d’Algemesí, Berca-TV, al.legant que “funciona sense llicències”, com si no fora així com funcionen totes aquestes televisions. A qui volen demanar llicències si ni tan sols han legislat sobre el tema? No serà més aviat que els molestava una televisió en valencià i emesa pel mateix repetidor des del qual el poble d’Algemesí pot sintonitzar TV3? Pel que fa a les amenaces d’inspeccions de les emissores de ràdio, molt ens temem que podem trobar-nos davant d’una autèntica “cacera de bruixes”, en la qual es voldrà perseguir les emissores més progressistes i que emeten en valencià, en benefici de les poderoses cadenes estatals, que difonen sobre el nostre País, sempre en castellà, per suposat, informacions i comentaris ben tendenciosos, com per desgràcia hem tingut ocasió de constatar els darrers mesos. Des de la Coordinadora de Blocs de Progrés Jaume I d la Ribera volem fer arribar la nostra solidaritat als treballadors de BERCA-TV i al poble d’Algemesí, davant d’aquest nou atac a la llibertat d’expressió, alhora que exigim que els criteris per intervenir en el tema de les emissores radiofòniques siguen objectius i raonats, no basats en interessos ideològics ni en intents de privar els valencians d’aquelles veus que no siguen considerades pel govern de Madrid “la veu del seu amo”. València, 11 de març de 1998