ALTRA CONSTITUCIÓ EUROPEA ÉS POSSIBLE
Rafael Pla López
coordinador del PCPV de la ciutat de València

Volem construir Europa, però no qualsevol Europa. I volem una Constitució Europea, però no qualsevol Constitució.

Volem una Europa que no solament diga adéu als conflictes militars que l'han assolat en el passat, sinó que siga un factor de pau en el món. Volem una Europa que consolide i desenvolupe les llibertats democràtiques i els drets socials. Volem una Europa on el Parlament, elegit per sufragi universal, puga legislar sense entrebancs per a garantir aquestes llibertats i drets, i puga controlar democràticament les institucions financeres. I volem una Constitució Europea, sorgida d'un procés constituent democràtic, que contemple tot això.

Malauradament, aquesta no és la Constitució Europea que ens proposen. Ens proposen, pel contrari, una Constitució que obliga als seus Estats membres a "millorar progressivament les seues capacitats militars" en connexió amb l'OTAN (article I-41). On el Parlament no té capacitat d'iniciativa legislativa pròpia, sinó que solament pot legislar, conjuntament amb el Consell de Ministres, a proposta de la Comissió Europea o per recomanació del Banc Central Europeu o a petició del Tribunal de Justícia o del Banc Europeu d'Inversions (articles I-20, 23, 26 i 34). Que prohibeix a totes les institucions i organismes fins i tot intentar influir en els Bancs Centrals (article III-188). I que enlloc de requerir als Estats l'aplicació de la Carta de Drets, restringeix aquesta a les competències de la Unió (article II-111), de les quals s'exclou, per cert, pel que fa a la política social, les remuneracions, el dret d'associació i sindicació i el dret de vaga (article III-210).

Es tracta, en definitiva, d'una proposta de Constitució neoliberal i militarista, en la línia de l'OTAN i del Tractat de Maastricht.

A més, l'avantprojecte de Constitució, elaborat per una "Convenció" (no per un Parlament o Assemblea Constituent elegida democràticament), es pretén aprovar pels Governs i en tot cas presentar-la a Referèndum com un trágala. I un lloc aprovada, solament es podria modificar per unanimitat dels Estats membres, de manera que aquells que proposen acceptar-la ara per a millorar-la després o són molt ingenus o ens prenen el pel.

Per tot això, cal dir NO a l'avantprojecte de Constitució, per tal d'obrir pas a un vertader Procés Constituent democràtic arran de les Eleccions al Parlament Europeu, fent així possible una altra Constitució que responga a les necessitats dels pobles d'Europa.

Per això, per la pau i els drets socials, perquè una altra Constitució és possible, els comunistes donem suport a la Manifestació convocada per la Campanya Valenciana Contra la Constitució de l'Europa del Capital i de la Guerra. Ens veurem diumenge 9 d'abril a migdia davant de l'esglèsia de Sant Agustí.

NOTA: la numeració dels articles i algunes referències textuals han estat adaptades al text finalment sotmés a Referèndum.