L'ESTAT DE DRET I L'EXTENSIÓ DE RESPONSABILITATS
Rafael Pla López
professor de la Universitat de València

La distinció entre responsabilitats polítiques i responsabilitats penals és una component essencial de l'Estat de Dret, que requereix que la punició d'una conducta recaiga exclusivament sobre els seus autors o sobre aquells que han coadjuvat activament i directament a la seua realització.

En altre cas, les responsabilitats podrien estendre's indefinidament. Perqué si Batasuna té responsabilitat política en les actuacions d'ETA, no menys té el PSOE en el seu conjunt en les actuacions del GAL. Però desenvolupant aquest raonament haurem de concloure que en un Estat amb eleccions democràtiques les responsabilitats polítiques abastarien també als electors. Ara bé, si aleshores els votants de Batasuna es consideren indirectament responsables de l'actuació d'ETA, caldria atribuir també als votants del PP i del PSOE responsabilitat política indirecta en els crímens de l'OTAN en Iugoslàvia, per exemple.

Però també tenen responsabilitat política en els crímens ordenats per Bush (o Clinton) i per Sharon (amb la complicitat de Simon Peres) els seus votants. De manera que si es vol justificar la repressió directa de les responsabilitats polítiques indirectes s'obri un camí que porta a justificar també l'assassinat de civils en New York o en Tel Aviv, en la mesura en que aquests es consideren també indirectament culpables dels crímens ordenats pels seus dirigents electes. Aquest camí, cal dir-ho, és el mateix que porta a justificar les matances en Afganistan o en Palestina, ordenades respectivament per Bush i Sharon justificant-ho en la seua cobertura política o social als acusats de terrorisme.

En definitiva, la pretensió de modificar la Llei de Partits per a il·legalitzar a Batasuna per la seua pressumpta responsabilitat política envers ETA, anant més enllà de l'aplicació judicial de l'actual Codi Penal, no solament porta a l'anul·lació de l'Estat de Dret, no solament s'inscriu en l'amenaça a les llibertats democràtiques amb l'excusa de la guerra global contra el terrorisme, sinó que és formalment equiparable, salvades les distàncies en quant a vessament de sang, als intents d' ETA, Al Qaeda o Hamas de justificar l'assassinat de civils per la seua responsabilitat indirecta en l'actuació de l'Estat Espanyol, dels EE.UU. o de l'Estat d'Israel.

En defensa de la democràcia i de l'Estat de Dret cal seguir precisament el camí contrari, defensant amb la mateixa coherència el dret dels membres del PP o de Batasuna a presentar les seues candidatures en Euskadi sense l'amenaça del tir en la nuca o l'empresonament per la seua activitat política. Defensant el dret a la llibertat i a la vida dels ciutadans d'Israel i de Palestina i exigint l'aplicació directa i sense marrades de la legislació nacional i internacional contra els responsables primers del terrorisme en Euskadi i en l'Orient Mitjà: ETA i Sharon.