PERILLS PER A LA HUMANITAT
Rafael Pla López
professor de la Universitat de València
http://www.uv.es/~pla

Llegesc en el Levante del 31 d'agost que la Ministre d'Afers Exteriors de l'Estat Espanyol afirma que "Sadam Husein es en estos momentos un peligro para la humanidad".

Ú pensava, ingènuament, que la diplomàcia era cosa de subtileses. Encara que entenc que, quan del que es tracta és de justificar una guerra, les subtileses s'esvaeixen.

Vegem. Sadam Husein és el cap d'un Estat, el d'Iraq, que en 1990 va ser derrotat militarment, quan, recordem, es deia que el seu Exèrcit era el quart més poderós del món, cosa que no es va veure enlloc. En aquella ocasió la infrastructura industrial d'Iraq va ser destruïda, i arran de la derrota va haver d'acceptar condicions draconianes, com una àmplia zona d'exclusió aèria on no poden volar els seus avions, mentre que els avions espies nord-americans volen tots els dies. Durant més d'una dècada ha estat sotmés a un bloqueig que ha impedit la seua recuperació econòmica i ha provocat molts milers de morts, tirant per baix, per falta de recursos alimentaris i sanitaris. A més, avions nord-americans i britànics efectuen de quan en quan bombardejos, sense cap autorització de l'ONU, que continuen destruint elements residuals de la seua infrastructura i matant a més iraquians. En aquestes condicions, resulta difícil entendre com aquest Estat o el seu dirigent poden ser un perill per a la humanitat.

La propaganda nord-americana i dels seus adlàters parlen d'unes suposades armes de destrucció multitudinària en Iraq. Però a banda que ningú ha pogut demostrar la seua existència, a pesar de tots els mitjans de que disposen els avions espies nord-americans que sobrevolen Iraq, no s'enten perquè no es van utilitzar aquestes armes en 1990. I posteriorment Iraq mancava d'infrastructura industrial per a construir-les o reconstruir-les.

Podem considerar a Sadam Husein un perill per al seu propi poble, que és qui s'hauria d'alliberar de la dictadura que encapçala i qui pateix el bloqueig i les agressions militars contra Iraq. Però, un perill per a la humanitat? De cap manera.

Els perills per a la humanitat poden venir dels Estats que realment disposen en abundància d'armes, nuclears, de destrucció multitudinària, amb capacitat de destruir vàries vegades la vida sobre la Terra. Aquests són EE.UU. i Rússia, amb uns dirigents notòriament bel·licistes, com Bush i Putin, l'actuació dels quals contra Afganistan o Txetxènia, per exemple, no és gens tranquil·litzadora.

Els perills per a la humanitat poden venir també del canvi climàtic provocat per l'emissió de gasos que provoquen l'efecte hivernacle. Les inundacions d'aquest estiu arreu d'Europa poden ser un primer avís del que pot passar, i de la vulnerabilitat de la humanitat contra les conseqüències del canvi climàtic. De nou, és en EE.UU. on hi ha major producció d'aquestos gasos, i on el seu dirigent Bush s'ha negat a subscriure el Protocol de Kyoto que limita la seua emissió.

Però anomenar "perill per a la humanitat" a Sadam Husein, o a qualsevol vulgar assassí dels que apareixen aquests dies a les pàgines de successos, solament pot ser producte de l'ofuscació o de la voluntat de mentir.

I els dirigents polítics que diuen mentides per a justificar una guerra són un perill l'abast del qual és difícil de mesurar...