PER A QUÈ SÓN LES "PRIMÀRIES" EN VALÈNCIA

Hem rebut un comunicat esclaridor del nou partit IdPV segons el qual "els referents que proposa Iniciativa en les eleccions primàries d'EUPV per València, Alacant i Castellò, en les persones de Isaura Navarro, Ismael Vicedo i Ana Claramonte (...) juntament als proposats pels futurs socis de la coalició electoral amb el Bloc i els Verds, complementen sense cap dubte una opció polí­tica (...)".
Aixó podria resultar sorprenent als no avisats, per tal com en la documentació enviada amb el membret d'IU no apareix cap referència a aquesta coalició, i a més l'Assemblea d'EUPV va rebutjar la coalició amb el Bloc per haver incomplit els previs acords del Compromí­s.
Però es que realment no es tracta d'unes "primàries d'EUPV": EUPV no les ha convocat, sinó que ja va triar les seues candidatures en la seua Assemblea, i aquestes candidatures no se presenten a aquestes anomenades "primàries", en les quals per tant solament es presenten els esmentats candidats d'IdPV, partit que efectivament sí­ ha pactat una coalició amb el Bloc i amb EV-Esquerra Ecologista (no amb Els Verds del Paí­s Valencià).
Per a clarificar amb qui volen pactar, es pot llegir un article del màxim dirigent del Bloc, Enric Morera, titulat precisament "Coalicions", que entre altres coses diu "Els EEUU van alliberar la resta d’Europa del nazisme (i del comunisme) (...) El sistema electoral dels EEUU és interessantíssim (...) En este món global cal uns EEUU que lideren les solucions sobre el canvi climàtic, la superpoblació, la fam, la democràcia, els drets humans, la desaparició de les espècies…". Cal dir que aquest discurs anticomunista i pro-nordamericà no el feia quan volia pactar amb EUPV, però ara sembla que s'ha llevat la careta...
Per tant, aquestes anomenades "primàries" no són realment més que un acte preelectoral d'aquesta coalició, amb la col·laboració de dirigents federals d'IU, qie hauria de ser rebutjat pel proper Consell Polí­tic Federal d'IU per qui done suport a la federalitat i siga lleial a la seua organització federada al Paí­s Valencià, EUPV, que l'11 de gener sotmet a Referèndum la seua coalició amb IR i la ratificació de les seues candidatures.
PARA QUÉ SON LAS "PRIMARIAS" EN VALENCIA

Hemos recibido un comunicado esclarecedor del nuevo partido IdPV según el cual "los referentes que propone Iniciativa en las elecciones primàries de EUPV por València, Alacant y Castellò, en las persones de Isaura Navarro, Ismael Vicedo y Ana Claramonte (...) juntamente con los propuestos por los futuros socios de la coalición electoral con el Bloc y los Verdes, complementan sin ninguna duda una opción polí­tica (...)".
Eso podrí­a resultar sorprendente a los no avisados, dado que en la documentación enviada con el membrete de IU no aparece ninguna referencia a esta coalición, y ademí¡s la Asamblea de EUPV rechazó la coalición con el Bloc por haber incumplido los previos acuerdos del Compromí­s.
Pero es que realmente no se trata de unas "primarias de EUPV": EUPV no las ha convocado, sino que ya escogió sus candidaturas en su Asamblea, y estas candidaturas no se presentan a estas llamadas "primarias", en las cuales por tanto solamente se presentan los mencionados candidatos de IdPV, partido que efectivamente sí­ ha pactado una coalición con el Bloc y con EV-Esquerra Ecologista (no con Els Verds del Paí­s Valencià).
Para clarificar con quién quieren pactar, es pot llegir un article del máximo dirigente del Bloc, Enric Morera, titulado precisamente "Coalicions", que entre otras cosas dice "Los EEUU liberaron el resto de Europa del nazismo (y del comunismo) (...) El sistema electoral de los EEUU es interesantísimo (...) En este mundo global hacen falta unos EEUU que lideren las soluciones sobre el cambio climático, la superpoblación, el hambre, la democracia, los derechos humanos, la desaparición de las espècies…". Hay que decir que este discurso anticomunista y pro-norteamericano no lo hacía cuando quería pactar con EUPV, pero ahora parece que se ha quitado la careta...
Por tanto estas llamadas "primarias" no son realmente mí¡s que un acto preelectoral de esta coalición, con la colaboración de dirigentes federales de IU, que habrí­a de ser rechazada por el próximo Consejo Polí­tico Federal de IU por quien apoye la federalidad y sea leal a su organización federada en el Paí­s Valenciano, EUPV, que el 11 de enero somete a Referendum su coalición con IR y la ratificación de sus candidaturas.
Rafael Pla López
membre del Consell Polí­tic d'EUPV