INTERNATIONALE

Rejs jer fordømte her på Jorden
Rejs dig du sultens slavehær
I rettens krater buldrer torden
Nu er det sidste udbrud nær
Bryd kun fortids møre mur i stykker
Slaveskare, der er kaldt
Snart verdens grundvold sig forrykker
Fra intet da vi bliver alt
 
Vågn til kamp af jer dvale
Til den allersidste dyst
Og Internationale
Slår bro fra kyst til kyst
Vågn til kamp af jer dvale
Til den allersidste dyst
Og Internationale
Slår bro fra kyst til kyst
 
Ej nogen mægtig gud og kejser
Og folkehøvding står os bi
Nej, selv til kampen vi os rejser
Vor folkeret forlanger vi
For at knuse tyvene vi føder
For at fri vor bundne ånd
Vi puste vil til essens gløder
Og smede med en senet hånd

Vågn til kamp...
 
Vi knuges under stat og love
Vi flås af skattens skarpe klo
Og pligtfri kan den rige sove
Vor ret kan ingen steder gro
Lad os kaste åget af vor nakke
Lighed fordrer pligt for ret
Med pligterne vi tog til takke
Nu kræver vi vor løn for det

Vågn til kamp..
 
Ved ofringen til mammons ære
Har guldets konger aldrig haft
Et andet mål end det at tære
På proletarens arbejdskraft
Denne bande ved vor slid og plage
Til en mægtig rigdom kom
Og når vi fordrer den tilbage
Forlanger vi vor ejendom

Vågn til kamp...
 
Med krigsbegejstring de os fylder
De konger, før vi skal i slag
Men voldens herrer væk vi skyller
på massemytteriets dag
Bær da strejkeånden ind i hæren
Og på næste krigs signal
Vi siger nej til helteæren
Og skyder hærens general

Vågn til kamp...
 
Arbejdere i stad, på landet
Engang skal verden blive vor
Den dovne snylter skal forbandet
Forjages fra den rige jord
Mange gribbe på vort blod sig mætter
Lad os jage dem på flugt
Vor kamp en herlig tid forjætter
Hvor solen altid stråler smukt

Vågn til kamp...