TY INTERNATIONALEN

Upp trälar uti alla stater
som hungern bojor lagt uppå
det dånar uti rättens krater
snart skall uppbrottets timma slå
störtas skall det gamla snart i gruset
slav stig upp för att slå dig fri
från mörkret stiga vi mot ljuset
från intet allt vi vilja bli.

Upp till kamp, emot kvalen
sista striden det är
ty internationalen
åt alla lyckan bär

upp till kamp, emot kvalen
sista striden det är
ty internationalen
åt alla lyckan bär