MOBILITZACIÓ I PROGRAMA PER AL CANVI
(RESPOSTA A RAMON LAPIEDRA)
Rafael Pla López
secretari de Formació i Debat del PCPV

Ramon,
m'ha arribat el teu article, i volia fer-te un petit comentari:

No puc més que estar d'acord amb el paràgraf on cap al final dius "Sembla, aviat, que eixa bona presentació [de la plataforma] hauria de venir precedida de mostres convincents d'activitats comunes i de coincidències en l'agenda política entre els partits implicats, que convenceren l'electorat potencial de la serietat política de la nova proposta". De fet, estem treballant en aquesta direcció, i una darrera mostra és la mobilització que estem convocant conjuntament per al 14 de desembre per una Escola pública i laica. En altres casos, tanmateix, estem tenint més problemes, com en la política cap als residus.

Tanmateix, no sé si t'has adonat que hi ha una certa contradicció entre aquest plantejament i el que dius abans:
"Precisem l'objectiu d'eixa plataforma: l'objectiu de treure el PP i la seua política retrògrada del govern valencià per a donar pas a un govern progressista conjunt del PSPV, EU, Bloc,... Un govern per a aplicar el programa màxim d'EU o del Bloc? No, òbviament: un govern per a pactar prèviament i aplicar després un programa conjunt que recollisca les aspiracions comunes de totes les formacions progressistes implicades". Però sense menyprear la importància de traure al PP del govern, si aquest és EL objectiu de la plataforma la ciutadania (preferesc aquesta paraula que la de "electorat", que fa referència únicament a un acte puntual de la mateixa) considerarà, lògicament, que per a això ja té prou amb votar al PSOE.

Naturalment que, arribat el cas que el conjunt de les forces progressistes tinguérem majoria en les Corts Valencianes, hauriem de negociar un programa per a un govern conjunt. I en aquest cas hi ha diferents possibilitats: una és que arribàrem a un acord per a un programa de govern, que no podria ser la simple intersecció dels programes de les forces implicades, sinó que exigiria concesions d'ambdues bandes (dit d'altra manera: els minoritaris no podran imposar el seu programa complet, però els relativament majoritaris hauran d'acceptar punts programàtics no inclosos en el seu programa propi). Altra és que, si no s'arriba a un acord programàtic de govern, s'arribés a uns mínims acords que permeteren als minoritaris donar suport extern al govern dels relativament majoritaris. En qualsevol cas, caldria aplicar el principi de no permetre, ni per acció ni per omissió, el govern del PP si aquest no té la majoria absoluta.

Però no hi ha que confundir el possible acord programàtic de govern o de suport parlamentari amb l'eventual programa comú  que expresse els objectius d'una eventual plataforma, que haurien de ser suficientment clars des d'una perspectiva d'esquerres per a diferenciar-se tant de la dreta com del centrisme del PSOE, i estar vinculats a les reivindicacions dels moviments socials favorables als interessos de la majoria social, a la defensa de la nostra cultura i a la conservació del medi que tant estan proliferant al nostre País. Solament això podria fer convèncer de "la serietat política de la nova proposta". Naturalment, la capacitat d'acomplir el programa dependrà del suport electoral rebut, i tothom entendrà que sense una majoria absoluta no es podrà aplicar íntegrament de manera immediata, però haurà de suposar el compromís de continuar maldant per la totalitat del programa, en el carrer i en les institucions, cosa que seria incompatible amb un acord merament electoralista i sense voluntat de continuïtat.

I per a que te tranquilitzes te diré que els comunistes del PCPV no pretendrem incloure el nostre "programa màxim", que inclou la desaparició de les classes socials i dels Estats. Però sí avanços en una fiscalitat progressiva i uns serveis públics que permetan avançar en l'aplicació pràctica del principi "de cadascú segons la seua capacitat i a cadascú segons les seues necessitats".

Rep una cordial salutació de

Rafael Pla López
1 de desembre de 2005