Edifici del rectorat de la Universitat de València
Equip de govern

El Rector
Francisco Tomás Vert

El Gerent
Joan Oltra Vidal

La Secretària General
María Luisa Contri Sempere

Vicerectorat de Professorat
José María Goerlich Peset

Vicerectorat d'Estudis i Organització Acadèmica
F. Javier Escribá Pérez

Vicerectorat d'Economia i Administració
Matilde O. Fernández Blanco

Vicerectorat d'Infrastructures i Planificació
Aurelio Beltrán Porter

Vicerectorat d'Investigació i Tercer Cicle
Maria Josep Cuenca Ordinyana

Vicerectorat de Política Científica i Cooperació Internacional
Manuel Costa Talens

Vicerectorat de Cultura
Rafael Gil Salinas

Vicerectorat d'Extensió Universitària i Relacions amb la Societat
Francisco Tortosa Gil

Vicerectorat de Tecnologies de la Informació i de la Comunicació
Vicente Cerverón Lleó

Vicerectorat de Relacions Institucionals
José Manuel Rodrigo Gómez

Vicerectorat d'Estatuts i Desenvolupament Normatiu
Juan Carlos Carbonell Mateu

Delegat d'Estudiants
Joan Enric Úbeda García

Dades de contacte

Per a qualsevol dubte o aclaració podeu contactar amb: rectorat@uv.es

 
Universitat de València