Sindicatura de Greuges - Claustre Universitari Universitat de València

Cercar
Vaya al Contenido

Menu Principal:

Sindicatura de Greuges

l’article 234 dels Estatuts de la Universitat de València.

SINDICATURA DE GREUGES


https://www.uv.es/uvweb/sindicatura-universitaria-greuges/ca/normativa/normativa-1285872796608.html

 

1 Vicesindic /a del PAS:

     


MARÍA TERESA COLLADO MARTÍNEZ

Candidatura presentada el 18 de juliol de 2019

REGLAMENT D'ORGANITZACIÓ I FUNCIONAMENT DE LA SINDICATURA UNIVERSITÀRIA DE GREUGES

Mitjançant aquest Reglament es regula l’organització i funcionament de la Sindicatura Universitària de Greuges, d’acord amb allò que estableix
l’article 234 dels Estatuts de la Universitat de València.
CAPÍTOL I
Article 1

1.  La  Sindicatura  Universitària  de  Greuges  és  l’òrgan  de  la  Universitat  de  València constituït per a l’exercici de les funcions legalment atribuïdes a la figura del defensor
universitari.
Són funcions de la Sindicatura vetllar pel respecte als drets i les llibertats dels membres de la comunitat universitària, davant les actuacions dels diferents òrgans i serveis universitaris, encara que no hi haja infracció de la legalitat. En l’exercici d’aquestes funcions la Sindicatura identificarà les qüestions que afecten a aquests drets i formularà, si escau,
recomanacions adreçades a l’òrgan que corresponga.

https://www.uv.es/sgreuges/doc/reglamentsindicgreuges.pdf

 
Regreso al contenido | Regreso al menu principal