viñeta
 ALQUERIA. NUCLI ANTIC DE LLOMBAI (croquis, MT, foto)
viñeta
 COVA DE LES MERAVELLES (croquis, MT, foto)
viñeta
 COVETES DEL CAMÍ DE DOS AIGÜES (croquis, MT, foto) 
viñeta
 EL CORRAL DEL CORTISAR (croquis, MT, foto)  
viñeta
 ESGLÉSIA PARROQUIAL DE LA SANTA CREU (MT, foto)  
viñeta
 L´ATALAIA (croquis, MT, foto)  
viñeta
 LA FOIETA  (croquis, MT)  
viñeta
 L'ARC (croquis, MT, foto) 
viñeta
 L'ARQUET (croquis, MT, foto) 
viñeta
 L'ASSUT (croquis, MT, foto) 
viñeta
 TORRE ALEDUA (croquis, MT, foto)