Universitat de València (Estudi General) | Facultat de Ciències Socials

Departament de Sociologia i Antropologia Social

RECURSOS SOBRE CULTURA

 

 

 

ORGANISMES

 

Actualités Catàleg dels estudis culturals duts a terme pel ministeri de cultura i comunicació francés. Ofereix accés online als estudis de Développement culturel (des del nª107), index de llibres publicats en venda i documents de treball.

http://www.culture.gouv.fr/culture/doc/index.html

Conselleria de cultura de la Generalitat catalana Conté informació bàsica, accés a cultura popular, i al sistema de biblioteques especialitzat del departament de cultura, on es dóna accés a recursos online (arts, cultura, comunicació, empresa, llengua, literatura...).

http://cultura.gencat.es/

Direcció general del llibre, arxius i biblioteques: Poden consultar-se bases de dades d’arxius històrics, catàlegs de biblioteques, i sobretot el catàleg de la Biblioteca Valenciana.

http://www.cult.gva.es/dglab/

Directorate-general for education and culture: Pàgina de la comissió europea dedicada a cultura, joventut, esports, educació... Dóna accés també a la revista online "Le magazine", als programes que es desenvolupen i a alguns estudis interessants.

http://europa.eu.int/comm/dgs/education_culture/

El defensor del pueblo: Ofereix accés online als informes anuals, i sobretot als informes monogràfics, centrats sobretot en problemàtica social

http://www.defensordelpueblo.es/InicioI.htm

Observatório das actividades culturais. Llistat de projectes d’investigació fets i en procés i de les publicacions sobre investigacions culturals fetes a Portugal.

http://www.min-cultura.pt/Organismos/ObservatorioCnt.html

OJD. Oficina de justificación de la difusión: Ofereix les dades de tiratge i de difusió de mitjans impresos i electrònics espanyols

http://www.ojd.es/

Publicacions de la Fundació La Caixa: Dóna accés online a l’anuari social de La Caixa i a la col·lecció d’estudis socials de la fundació, centrats en temes variats: joventut, vellesa, dona, drogues,…

http://www.estudis.lacaixa.comunicacions.com/webes/estudis.nsf/wurl/pfhomecos_cat

The european research centre on migration and ethnic relations: Conté una llibreria virtual sobre migracions I relacions entre ètnies. A l’apartat de publicacions poden trobar-se alguns articles online sobre temes relacionats.

http://www.ercomer.org/

 

 

PÀGINES WEB

 

Antroposmoderno: Inclou articles variats sobre cultura en general des d’una òptica postmoderna. Inclou una secció d’articles de i sobre Bourdieu.

http://www.antroposmoderno.com/

Articles about pop culture. Ofereix una recopilació d’articles sobre cultura popular i també enllaços sobre música, televisió, soap-opera i còmics. Allotjat a la Universitat d’Iowa, al departament d’Estudis de comunicació.

http://www.uiowa.edu/~commstud/resources/POP-Culture.html

Axel Thiel: graffiti archivist: Pàgina d’un estudiós dels graffitis. Inclou vocabulari, introducció a la investigació dels graffitis, una anàlisi psicològica de l’escriptura dels graffitis i abundant bibliografia.

http://www.graffiti.org/axel/index.html

Book Reviews on Consumer Culture: Ressenyes de llibres al voltant de la cultura del consum i del consum en general des d’una òptica social

http://www.indiana.edu/~wanthro/reviews.htm

Casbah. Caribbean studies, black and asian history: Projecte d’estudi tant de la cultura asiàtica com afroaemricana, amb alguns articles i bases de dades.

http://www.casbah.ac.uk/

Communication, cultural & media studies: Recursos variats per a estudis de mitjans de comunicació. Des d'articles online, explicació de conceptes bàsics fins a estadístiques de consum de mitjans

http://www.cultsock.ndirect.co.uk/MUHome/cshtml/

Cyberspace and web sociology: Conté enllaços a articles, revistes, llistes de correu i recursos sobre Sociologia del ciberespai i Internet.

http://www.pscw.uva.nl/SOCIOSITE/TOPICS/WebSoc.html

Estudios online sobre arte y mujer: Portal que ofereix, a més d’enllaços a revistes i webs, un conjunt de textos al voltant del feminisme, la dona i l’art

http://www.estudiosonline.net/

Európai Folklór Intézet/ European Folklore institute:Pàgina hongaresa sobre folklore. Està en hongarés.

http://www.folkline.hu//

Gangs in Los Angeles County. Pàgina molt completa sobre gangs a Los Angeles, feta per un estudiós del fenomen. Inclou tota mena de recursos, enllaços i informacions sobre el tema.

http://www.streetgangs.com/

Henciclopedia: Ofereix multitud d’articles classificats per temes, on poden trobar-se’n alguns relacionats amb la cultura en general o també amb manifestacions artístiques.

http://www.henciclopedia.org.uy

PopPolitics. Where popular and political cultures meet: A banda de la pàgina principal hi ha una secció anomenada Cultural Clash que ofereix articles centrats en temes monogràfics (xiquets, crims, religió, identitat, feina i matrimoni) i un fòrum on es poden replicar els articles.

http://www.poppolitics.com/

Rango medio: Pàgina del departament de Sociologia I, feta per part dels FPI, on exposen bibliografies, recursos electrònics, recensions, crítiques i notes de lectura.

http://www.ucm.es/info/rangomed/

Redcreación. Documentos sobre recreación para consulta: Ofereix l’accés al 1er i 2n "Simposio investigación y formación en recreación" . Poden veure’s les ponències de cadascun dels simposis, centrats en l’oci i l’activitat esportiva

http://www.redcreacion.gq.nu/documentacion.html

Resources for the anthropological study of food habits: Bibliografia ampla sobre estudis d'hàbits de menjar des d'una òptica antropològica

http://www.lilt.ilstu.edu/rtdirks/

Sir Norman Chester Centre for Football Research: Centre d’estudis sobre temes relacionats amb el futbol, situate al department de Sociologia de la Universitat de Leicester.

http://www.le.ac.uk/snccfr/

Social Science Hub: Ofereix recursos generals per a disciplines socials, sobretot Antropologia i Sociologia. Des de revistes a estadístiques passant per estudis online.

http://www.sshub.com/

Sociedad de Etnomusicología : Pàgina web de la SIBE, inclou la Revista Transcultural de Música, amb articles online dedicats a estudis al voltant de la música.

http://www.sibetrans.com/

Symbolism of popular culture: Ofereix alguns articles online i llibres complets sobre simbolisme i cultura popular (propis, però també extrets de la xarxa).

http://www.symbolism.org/

The AFU & urban legends archive: Informació sobre llegendes urbanes, amb un directori molt útil on els classifica per temes.

http://www.urbanlegends.com

The Bill Douglas centre for the history of cinema and popular culture: Pàgina vinculada a la Universitat d’Exeter. A banda d’un museu i articles online de professors i alumnes té una abundant bibliografia sobre estudis de cinema.

http://www.ex.ac.uk/bill.douglas/

The culture of beauty: Estudi minuciós sobre la bellesa des d’una òptica històrica i antropològica. Inclou una teoria sobre la bellesa i altres aspectes relacionats.

http://www.beautyworlds.com/

The institute for the study of american popular culture. Articles dividits per seccions: cinema, televisió, música, esport, política, moda i altres. Amés també inclou una revista des de l’any 2002

http://www.americanpopularculture.com/

The media and communication studies site. Allotjada a la Universitat de Gal·les, Aberystwyth, dóna accés on-line a tota mena d’articles de producció pròpia i a algunes publicacions, dividides per temes.

http://www.aber.ac.uk/media/

The monitor. Cultural environment: Pàgina publicada pel Cultural Environment Movement, ofereix alguns articles, sobretot de televisió, i em general, de mitjans de comunicació

http://www.cemnet.org/monitor/index.html

Transparency: Assajos sobre cultura popular i la seua representació, així com teoria social dels mitjans de comunicació

http://www.transparencynow.com/

Voice of the shuttle: Ofereix una infinitat d’enllaços relacionats amb cultura popular, amb punts de vista de diferents autors, escoles, obres, revistes...

http://vos.ucsb.edu/browse.asp?id=2709

What is culture?: Ofereix quatre definicions de cultura, així com la relació entre cultura i gènere, el debat sobre la cultura als EUA i quatre focus principals: medi ambient, comportaments apresos, organització social i valors i creences, tots relacionats amb la cultura.

http://wsu.edu:8001/vcwsu/commons/topics/culture/culture-index.html

Work on the web: Alguns articles publicats per professors del Manchester Institute for Popular Culture.

http://www.mmu.ac.uk/h-ss/mipc/work.htm

Youth and popular culture: Pàgina d’una assignatura d’Antropologia de l’Union College, de Nova York. Poden veure’s alguns treballs propis, i altres extrets de la xarxa, relacionats amb la joventut.

http://idol.union.edu/~condryi/ypc/

 

 

REVISTES

 

Anàlisi. Quaderns de comunicació i cultura. Consulta des del número 19 fins al 27 mitjançant Adobe. Editat pel departament de Periodisme i Ciències de la Comunicació de la UAB.

http://www.bib.uab.es/pub/analisi/

Ankulegi: Revista editada per la Asociación Vasca de Antropología. Hi ha dos números que poden ser consultats mitjançant Adobe.

http://www.pangea.org/ankulegi/babel/aldizkaria/aldizkaria-index.html

Bad subjects. Political education for everyday life: Revista online sobre temes monogràfics com ara televisió, estrangers, xiquets... fins a 58 números des d’una òptica més bé crítica.

http://eserver.org/bs/

Boston Review. A political and literary forum: Revista online centrada en la cultura i la política, de periodicitat bimensual.

http://bostonreview.mit.edu

Cinema journal. Versió online de la revista d’estudis sobre el cinema editada per la Society for Cinema Studies. Disponible des de l’any 1999, volum 39.

http://muse.jhu.edu/journals/cj/

Cinta de Moebio: Revista sobre epistemologia a les ciències socials. Dóna accés online al text complet dels articles publicats des del número 1 (1997)

http://www.moebio.uchile.cl/

Critix:Revista francesa dedicada a l’estudi del còmic com a mitjà d’expressió i en totes les seues vessants. Es poden consultar les versions abreviades dels 10 números existents mitjançant l’Acrobat.

http://www.biblionline.com/Html/Critix/critix.html

Cultural analysis. An interdisciplinary forum on folklore and popular culture. Revista online que ofereix articles des d’una òptica interdisciplinar, però sobretot antropològica, i que ofereix la possibilitat de fer rèpliques als articles, i veure les que s’han fet.

http://socrates.berkeley.edu/~caforum/

Cultural studies. Revista publicada per Routledge. Poden consultar-se els índex, però cal registrar-se. Els articles són de pagament.

http://www.tandf.co.uk/journals/routledge/09502386.html

Culture machine. Generating research in culture and theory: Revista online que tracta temes al voltant de la cultura, especialment relacionats amb les noves tecnologies.

http://www.rochester.edu/in_visible_culture/ivchome.html

Europaea. Journal des européanistes/journal of the europeanists. Revista que se centra en estudis d’etnologia europea, i per tant des d’un punt de vista antropològic. No tracta temes en concret. Poden consultar-se els exemplars baixant-se’ls a l’ordinador online.

http://www2.h-net.msu.edu/~sae/europea/

Études: Revista editada pels jesuïtes francesos on tracta temes diversos, dels quals es poden consultar els índex des de l’any 1997. Té una periodicitat mensual.

http://perso.wanadoo.fr/assas-editions/etudes.htm

Fuentes estadísticas: Revista dedicada a l’explotació i comentari de diferents estadístiques. El número 54 en concret és un monogràfic sobre oci i cultura.

http://www.fuentesestadisticas.com/

Gazeta de Antropología: Publicada per la Universitat de Granada, ofereix els articles online des del primer número (de l’any 1982!) fins avui en dia.

http://www.ugr.es/~pwlac/

International journal of comic art: Ofereix els índex complets de la revista International Journal of Comic art, editada per l’àrea de Comic Art & Comics de la Popular Culture Association. L’accés als articles online no és possible.

http://www.lib.msu.edu/comics/rri/irri/internat.htm#ijoca

In the picture: Dóna accés a les revistes "Media Education Magazine" i "Film reader". Poden veure’s els index i en alguns casos també articles complets.

http://www.%20itpmag.demon.co.uk/

Invisible culture. An electronic journal for visual culture: Revista online publicada per la Universitat de Rochester (Nova York) dedicada a la cultura visual i les seues dimensions materials i polítiques.

http://www.rochester.edu/in_visible_culture/ivchome.html

M/C. Revista editada a la universitat de Queensland (Australia), que ofereix els seus números online. Els temes són monogràfics i només contenen una paraula: identity, culture, play, chat, audience, fear,...

http://www.media-culture.org.au/indexmain.html

Music and anthropology. Journal of mediterranean music anthropology. Editada pel Departament de Música i Espectacles de la Universitat de Bologna. Inclou l’accés als índex i als articles publicats, centrats en la música mediterrània.

http://www.muspe.unibo.it/period/MA/index.html

Nomadas. Revista crítica de ciencias sociales y jurídicas: Revista editada a la Complutense de Madrid, se centra en aspectes socials i culturals contemporanis. Ofereix els articles online des del número 0 (1999).

http://www.ucm.es/info/eurotheo/nomadas/

Papers. Revista de Sociologia : Pàgina web de la revista editada pel departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona. Ofereix els números online des del 52, any 1997.

http://selene.uab.es/dep-sociologia/papers.htm

Postmodern culture. Anàlisi cultural de les cultures contemporànies des de la Universitat de Virginia. Ofereix articles online i també crítica de llibres. De vegades són temes monogràfics, sempre des d’una òptica postmoderna.

http://jefferson.village.virginia.edu/pmc/

Public culture. Society for transnational cultural studies. Publicada per la Universitat de Chicago, ofereix els índex de tots els números i dóna accés online als números publicats des de l’any 1994.

http://www.uchicago.edu/research/jnl-pub-cult/

Quaderns de l’ICA (Institut Català d’Antropologia): Índex complet de tots els números publicats fins avui. No és possible l’accés online.

http://www.ub.es/ica/icae31.htm

Revista digital del centre d’estudis i recursos culturals de la diputació de Barcelona. Inclou articles sobre algun tema monogràfic com ara "La cultura a debat" o "Cultura i municipi"

http://www.lamalla.net/cercles/

Revista de antropología experimental: Editada per la Universitat de Jaén, dóna accés online als articles, de temes diversos, centrats sempre en l'antropologia

http://www.ujaen.es/huesped/rae/

Revista de Antropología Iberoamericana (ABIR): Revista mensual sobre Antropologia de l’àmbit iberoamericà. Ofereix accés online des del número 3.

http://www.plazamayor.net/antropologia/boant/index.html

Revista Internacional de Sociología: Publicada pel CSIC, dóna els índex de tots els números publicats junt a un resum de cadascun dels articles.

http://www.iesam.csic.es/revista.htm#m1

Sincronía: Revista sobre estudis culturals editada per la Universitat de Guadalajara (Mèxic). Ofereix els articles online des de 1996.

http://fuentes.csh.udg.mx/CUCSH/Sincronia/index.html

Social theory for fans of popular culture. Popular culture for fans of social theory. Pàgina poc seriosa en aparença, però que dóna accés a articles sobre cultura popular i teoria social i també a alguns enllaços interessants, sobretot al voltant d’identitat i gènere.

http://www.theory.org.uk/

Sociological research online: Dóna accés als articles que han publicat des de 1996, on poden trobar-se’n alguns relacionats amb cultura en genera i sobretot Sociologia.

http://www.socresonline.org.uk/

Sociologie et societés: Pàgina de la revista editada per la Universitat de Montreal amb accés online des del primer número (1969), centrada en les característiques del Québec i d’altres societats contemporànies. Compta amb un extens índex i inclou un buscador.

http://www.erudit.org/erudit/socsoc/index.html

Tebeosfera: Revista electrònica d’investigació al voltant de la historieta. Inclou ressenyes, comentaris, investigacions, rescats de publicacions, fòrum, buscador i alguns articles d’opinió.

http://www.tebeosfera.com

The (e) journal of cultural criticism: Ofereix números monogràfics dedicats a temes com la imatge, psicoanàlisi i cultura, o el genocidi, des d’una òptica interdisciplinar.

http://www.othervoices.org/

The red feather journal of graduate sociology: Ofereix els articles online dels cinc números publicats. Es centra en  temes monogràfics, però també hi ha alguna miscel·lània.

http://www.tryoung.com/journal-grad.html/socgradindex.html

The e-journal of culture & communication. Publicada a la Universitat de Nova York, dóna accés als articles publicats mitjançant Adobe, centrats en estudis sobre mitjans de comunicació.

http://www.nyu.edu/pubs/counterblast/

Zer. Revista de estudios de comunicación/Komunikazio ikasketen aldizkaria: Revista feta a la Universitat del País Basc on s’ofereixen online tots els articles des del primer número.

http://www.ehu.es/zer/

 

 

LLIBRES, INFORMES, DOCUMENTS

 

Anuarios de las artes escénicas, musicales y audiovisuales: Ofereix l’accés online als anuaris de la SGAE dels anys 1999, 2000 i 2001, a més de l’informe SGAE sobre hàbits de consum cultural.

http://www.artenetsgae.com/anuario/home.html

An urban ethnography of latino street: Estudi ampli sobre els gangs llatinoamericans de la ciutat i voltants de Los Angeles, amb múltiples dimensions d'anàlisi.

http://www.csun.edu/~hcchs006/table.html

Consumo cultural: Informe elaborat pel CIS l’any 1999 sobre consum cultural. Dóna enllaça a altres documents relacionats

http://www.cis.es/boletin/22/cultural.html

Culture by commotion: Es tracta d’una trilogía de G.Mc Cracken, professor d’Antropologia a la Universitat de Chicago, on tracta d’explicar la varietat cultural del món contemporani.

http://www.cultureby.com/

Dance, culture, television: An analysis of the politics of contemporary dance culture and its visual representations: La tesi de Stuart Borthwick en versió reduïda i online.

http://www.staff.livjm.ac.uk/mccsbort/thesis/introduction.html

Diccionario crítico de Ciencias Sociales: publicat per la Complutense de Madrid, ofereix definicions de conceptes, moltes d’elles online, i algunes d’accés restringit. Molt complet.

http://www.ucm.es/info/eurotheo/terminog.htm

Informe mundial sobre la cultura: Document en grup sobre aspectes concrets de la cultura a nivell mundial. Organitzat pel Centro Regional de Investigaciones Mltidisciplinarias de la UNAM de Mèxic.

http://www.crim.unam.mx/cultura/informe/default.htm#inicio

Relación de documentosacadémicos relativos a la historieta y humor gráfico: Llistat impresionant confeccionat per Manuel Barrero de totes les tesis, memòries de llicenciatura, etc. Espanyoles que tenen a veure amb la historieta o amb l’humor gràfic. Es pot veure mitjançant l’Adobe.

http://www.iespana.es/tebeosfera/Tebeoteca/Documento/Seccion/NSST/003/TebeoTesis.pdf

The online books page: Dóna accés online a llibre classificats per autor, material o títol. Inclou un buscador.

http://onlinebooks.library.upenn.edu/

World culture report 1998: culture, creativity and markets: Accés a les estadístiques i indicadors culturals de la investigació corresponents a l’any 1998.

http://www.unesco.org/culture/worldreport/html_eng/contents.shtml

World culture report 2000: cultural diversity, conflict and pluralism: Accés a les estadístiques i indicadors culturals de la investigació corresponent a l’any 2000.

http://www.unesco.org/culture/worldreport/html_eng/tables2.shtml

 

Actualitzada el 8 de maig de 2002<![endif]><o:p></o:p></span>

 

Pàgina que fa

Jordi Giner

<span lang=EN-US style='mso-ansi-language:EN-US'><o:p></o:p></span></div>