Universitat de València (Estudi General)

Departament de Sociologia i Antropologia Social


REVISTES (indexades al Departament)


LLISTAT D'ÍNDEX DE REVISTES SOCIOLÒGIQUES DISPONIBLES AL DEPARTAMENT,

REALITZAT PER LES PERSONES BECÀRIES.

MÉS INFORMACIÓ: PROFESSOR RAFAEL XAMBÓ


 

 

-ACCIONES E INVESTIGACIONES SOCIALES (1991-1998)

 -ACTES DE LA RECHERCHE EN CIENCIES SOCIALES (1991-1998)

 -ACTES DE LA RECHERCHE LIBER (1995-1998) Falta nē 29

 -ALTERNATIVAS (1992-1997)

 -ALTERNATIVES (1991-1998) Falten nēs 1,2 i 3, vol.21

 -AMERICAN BEHAVIORAL SCIENTIST (1988-1998) Falten nēs 1,2, 3 i 7 vol.41

 -AMERICAN JOURNAL OF ECONOMICS AND SOCIOLOGY (1989-1998)

 -AMERICAN JOURNAL OF SOCIOLOGY (1967-1997)

 -AMERICAN SOCIOLOGICAL REVIEW (1989-1998)

 -ANNALES (1989-1998) Falten nēs 5 i 6, vol.45

 -L’ANNÉE SOCIOLOGIQUE (1997-1998)

 -ANTROPOLOGIA (1995-1998)

 -AREAS (1989-1994)

 -ARCHIVES EUROPÉENNES DE SOCIOLOGIE (1989-1998)

 -L’AVENÇ (1989-1999)

 -BERKELEY JOURNAL OF SOCIOLOGY (1988-1998)

 -THE BRITISH JOURNAL OF SOCIAL WORK (1993-1998)

 -THE BRITISH JOURNAL OF SOCIOLOGY (1989-1998)

 -CAHIERS INTERNATIONAUX DE SOCIOLOGIE (1989-1998)

 -CAPITAL AND CLASS (1988-1998)

 -CAPITALISM, NATURE, SOCIALISM (1998)

 -CLAVES DE RAZÓN PRÁCTICA (1995-1998) Falten nos 53, 55, 58, 67-69, 83-84 i 87

 -COMPARATIVE STUDIES IN SOCIETY AND HISTORY (1989-1998)

 -CONTEMPORARY SOCIOLOGY (1989-1998)

 -CRÍTICA MARXISTA (1989-1998) Falten nēs 5 i 6, any 1996

-A CRÍTICA SOCIOLÓGICA (1992-1998)

 -CRITICAL REVIEW (1998)

 -CUADERNOS DE RELACIONES LABORALES (1993-1997) Únicament els nēs 2, 6, 7 i 11

 -CUADERNOS DE TRABAJO SOCIAL (1989-1998) Falten nēs 6 i 7

 -CURRENT SOCIOLOGY (1989-1999)

 -DEBATS (1989-1998)

 -DOCUMENTACIÓN SOCIAL (1989-1998) Falten nēs 105 i 107

 -ECOLOGÍA POLÍTICA (1991-1998) Falten nēs 9-12

 -THE ECOLOGIST (1991-1999) Falten nēs 1, 3, 4, 5 i 6, vol.21

 -ECONOMY AND SOCIETY (1989-1998) Falta nē 1, vol.20

 -FUNDESCO (1989-1997) Falten nos 169-179

 -L’HOMME ET LA SOCIÉTÉ (1990-1998) Falta nē 98

 -HOMMES & MIGRATIONS

 -INFANCIA Y SOCIEDAD (1990-1998) Falten nēs 17-19

 -INTERNATIONAL SOCIAL SCIENCE JOURNAL (1990-1998)

 -INTERNATIONAL SOCIOLOGY (1996-1998)

 -JOURNAL OF ADVERTISING (1989-1998)

 -JOURNAL OF ADVERTISING RESEARCH (1989-1998) Falten nē 3, vol.29, i nē2, vol.34

 -JOURNAL OF EUROPEAN SOCIAL POLICY (1991-1998) Falten nēs 3 i 4, vol.1

 -JOURNAL OF SOCIAL POLICY (1989-1999) Falta la part 4 del vol.22

 -JOURNAL OF SOCIOLOGY AND SOCIAL WELFARE (1996-1998)

 -MIENTRAS TANTO (1992-1998) Falten nēs 57-66 i 71-72

 -NATIONALITIES PAPERS (1998)

 -NATIONS AND NATIONALISM (1998-1999)

 -NEW LEFT REVIEW (1989-1998)

 -PAPERS (1989-1997) (Falta no 35)

 -PAST AND PRESENT

 -POLÍTICA Y SOCIEDAD (1988-1998)

 -POLITICS AND SOCIETY (1993-1999)

 -PROBLEMI DELL’ INFORMAZIONE (1993-1998)

 -REIS (1989-1998)

 -REVISTA INTERNACIONAL DE SOCIOLOGÍA (1972-1998)

 -REVUE EUROPEENNE DE SOCIOLOGIE

 -REVUE FRANÇAISE DES AFFAIRS SOCIALES

 -REVUE FRANÇAISE DE SOCIOLOGIE

 -REVISTA DE TREBALL SOCIAL (1989-1998)

 -SCIENCE AND SOCIETY (1989-1999)

 -SISTEMA (1989-1999)

 -SOCIAL HISTORY (1989-1998)

 -SOCIAL INDICATORS RESEARCH (1992-1999) (Falta no 2, vol. 29)

 -SOCIAL PROBLEMS (1995-1999)

 -SOCIAL RESEARCH (1989-1990 i 1996-1998)

 -SOCIAL SERVICE REVIEW (1993-1999)

 -SOCIEDAD Y UTOPÍA (1993-1998)

 -SOCIETÉS (1993-1999) (Falta no 62)

 -SOCIOLOGIA DEL DIRITTO Únicament nē 3, any 1989; nē1, any 1996, i nē 3, any 1998

 -SOCIOLOGÍA DEL TRABAJO (1989-1999)

 -THE SOCIOLOGICAL REVIEW (1995-1999)

 -SOCIOLOGICAL THEORY (1998)

 -SOCIOLOGIE DU TRAVAIL (1988-1998)

 -TECHNOLOGICAL FORECASTING AND SOCIAL CHANGE (1989-1999)

 -TECHNOLOGY AND CULTURE (1994-1998)

 -TECHNOLOGY IN SOCIETY (1992-1998)

 -THEORY, CULTURE & SOCIETY (1989, 1996-1998)