CLASSIFICACIÓ DELS LLOCS DE TREBALL ( I RETRIBUCIONS)
P.A.S. FUNCIONARI i P.A.S. LABORAL(Actualitzat JUNY 2006)

Nova classificació segons acord Mesa Negociadora 28-11-2005

Nova classificació segons acord Mesa Negociadora 25-2-2004

Nova classificació dels llocs de treball segons acord Mesa Negociadora 21-6-2002

Reclassificació dels llocs de funcionaris aprovada a Mesa Negociadora 20-6-97(CCOO/UGT) i rebutjada per CGT i STE segons la decissió de les seccions sindicals i de les assemblees de treballadors/esEntenem que tornen a pujar les diferències retributives entre els grups i principalment no es tracta realment d'una adequació retributiva mantenent-se desigualtats entre col·lectius amb funcions i/o responsabilitats semblants.  Classificació dels laborals aprovada (CCOO/UGT) II Conveni.
Alguns llocs, la classificació dels quals ha estat posteriorment modificada (pels decrets de Generalitat i/o per la  Universitat), apareix l'explicació en roig. Pot haver alguna errada de l'específic de llocs puntuals.

GRUP A

GRUP B

GRUP C

GRUP D

GRUP E

Calcula la teua nòmina (triennis, etc...) !!!

 

  Altres anys:

 2004

2003

2002

2001

2000

1999

1998