Educació Literària, Lingüística, Cultura i Societat (ELCiS)

Actividades:

Organización de las II Jornades sobre l'escriptor i la crítica. Reflexions sobre la literatura actual en colaboración con l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana/ Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura/ Universitat de València/ Generalitat Valenciana.
10, 11 y 12 de mayo de 1995.
E.U. Magisteri Ausiàs March. Universitat de València

Organización de las III Jornades sobre la Creació literària en colaboración con l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana/ Departament de Didàctica de la Llengua i la Literatura i Universitat de València.
14, 15, 16 y 17 de enero de 1997.
E.U. Magisteri Ausiàs March. Universitat de València

Organización del III Congrés de Literatura Infantil i Juvenil Catalana en colaboración con el Departament Didàctica de la Llengua i la Literatura/ Universitat de València, Fundació Bromera per al foment de la lectura i l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.
24, 25, 26 y 27 de noviembre de 2004.
E.U. Magisteri Ausiàs March. Universitat de València.

Organización del I Congrés Internacional d'Educació Literària i Societat. Literatura Juvenil. L'ensenyament de la Literatura als Joves. En colaboración con el Departament Didàctica de la Llengua i la Literauta/ Universitat de València, Sociedad Española de Didàctica de la Lengua y la Literatura, Conselleria d'Empresa, Universitat i Ciència de la Generalitat Valenciana, Fundació Bromera per al foment de la lectura i l'Associació d'Escriptors en Llengua Catalana.
15, 16 y 17 de noviembre de 2006.
E.U. Magisteri Ausiàs March. Universitat de València.