EN CASTELLÀ

APRJUV | Activitats | Anuncis i actes  | Contacte | Enllaços | Opinions Quaderns |  Album de fotos  |  Espai  interactiu

          ● Consulta els nostres estatuts

          ● Uneix-te a APRJUV

Joan Pellicer, en memòria

MEMÒRIA D'ACTIVITATS

 ¿ Qui som ?

L’Associació de Professors Jubilats de la Universitat de València (APRJUV), fou una iniciativa d’un grup de professors del Campus Blasco Ibáñez, que prèvia l’autorització (el 14 del maig de 2008) de l’assessoria Jurídica de la UVEG, procediren, el 26 de juny del mateix any, a signar l’acta fundacional i a presentar els estatuts a la Conselleria de Justícia i Administracions Públiques, per a l’aprovació i registre de la APROJUV. Finalment, l’Associació fou inscrita en el Registre General l’11 de setembre de 2008, amb el número CV-01-043482-V i enregistrada, el 24 del mateix mes i any. Per últim s’inclogué, també, en el Registre d’Associacions de la Universitat de València, amb el núm. 17.

           En l’avinentesa que un nombre important de docents -en octubre del 2008- passaren a la categoria de professors jubilats,-o prejubilats voluntaris-, es convocà una primera reunió informativa –amb l’anuència de les autoritats acadèmiques, el mes d’octubre i una segona, el 16 de desembre del 2008, al saló de Juntes de la Facultat de Psicologia, per a celebrar, l’assemblea constituent, amb un total de 34 membres, que escolliren -per unanimitat- els membres de la primera Junta Directiva, als qui l’assemblea encomanà sol·licitar una entrevista amb el Sr. Rector, per a plantejar-li qüestions com: l’atribució d’un local i personal de suport, la possibilitat de seguir utilitzant els serveis de la Universitat, el permís per disposar d’una web de la APROJUV en la xàrcia de la UVEG, la perllongació de la validesa del carnet de professor, etc. Reunió que tingué lloc satisfactòriament per ambdues parts, el 13 de gener de 2009.
 
           Posteriorment la Junta Directiva de APROJUV ha establert entrevistes de treball amb el Sr. Vicerector de Cultura, a la jurisdicció del qual s’ha assignat la nostra Associació. I, en l’actualitat, la Junta Directiva està treballant en la signatura de convenis amb la Fundació Universitat de València a través de l’Associació d’Amics i Antics Alumnes, així com amb altres col·lectius d’àmbit estatal: ASPUR -Asociación de Profesores Universitarios Jubilados-, ANPE-Sindicato Independiente i UDP -Unión Democrática de Pensionistas-.

 

______________________________

 

  Consulta els nostres estatuts

  Uneix-te a APRJUV

     

 

Marxa nòrdica i hàbits saludables
Xavier Marí
          14 de desembre de 2017, 19 hores. Facultat de Geografia i Història, aula F02
presenta Francisco BayarriFOTOGRAFIA GUANYADORA DEL 2n CONCURS DE FOTOGRAFIA DIGITAL:
DESPERTAR
ZOZOBRA1: 'Despertar'
autora Luz Rodríguez Guillén