El Temari de l'assignatura amb un bibliografia general amb alguns enllaços directes.

  1. Corbes de Bézier.
  2. Superfícies de Bézier.
  3. Embolcalls convexos.
  4. Diagrama de Voronoi.
  5. Triangulacions de Delaunay.
  6. Eliminació de parts ocultes.

 

 Els apunts i els enunciats de pràctiques en format pdf estaran disponibles a l’aula virtual.

 

Açí teniu els programetes que es necessiten per fer les pràctiques

  1. Sobre corbes de Bézier.

                    Bézier-simple

                    SingBézier 

    2. Sobre superfícies de Bézier.

                    Superfícies

    3. Embolcalls convexos

                    Conjunt de punts

     4. Diagrama de Voronoi

                    Voronoi

    5. Triangulacions de Delaunay

 

Actualitzada: 28-09-2010