Omet navegació

Buscant en WOS i Scopus

Accés

Anem a practicar amb alguns exemples de cerques en Web of Science i Scopus.

L'accés a les bases de dades es realitza des de la pàgina web del Servei de Biblioteques i Documentació: