Omet navegació

Proquest per a Psicologia, Logopèdia i Cafe

 

Les fonts d'informació acadèmica contenen informació rellevant, revisada, científicament demostrada i actualitzada .

Des de la pàgina web del Servei de Biblioteques i Documentació podem accedir a les bases de dades, agrupades per matèries o per ordre alfabètic.

En aquest tutorial revisarem les bases de dades de PROQUEST que s'utilizen habitualment per a cercar informació en

Psicologia, Logopèdia i CAFE.