• .

Nova Web del Departament

13/07/12

El departament ha renovat la seua web per tal d'adaptar-la al nou gestor de continguts i millorar la interfície i l'accedsibilitat com ja s'ha fet a la web corporativa i als centres.

Màster universitari en contaminació y toxicologia ambientals

01/02/12

El objetiu del Màster oficial en Contaminació i Toxicologia ambientals és la formació de licenciats, enginyers superiors i profesionals en actiu per a que sigan capaços de abordar de manera integrada el estudi dels problemes ecològics ecotoxicològics i biosanitaris produïts per el esser humà en el entorn natural.

[Llegir més]

RD. 56/2005 per el que es regulen els estudis de Postgrau

24/06/08

El 26 de gener de 2005 va entrar en vigor el RD 56/2005 que regula els estudis de Postgrau. Per la qual cosa la Comissió de Doctorat de la UV de 16/05/05 va acordar una sèrie de punts.

[Llegir més]

Impuganció d'exàmens

12/05/08

Reglament aprovat pel Consell de Govern de 29 d'abril de 2008

[Llegir més]