Models Globals


Versión en español

Introducció

En la dècada dels anys 70, hi ha un avenç decisiu en el camp de la computació i com a conseqüència es desenvolupen programes per a realitzar simulacions mitjançant l'ordinador. També es proposaren models amb la intenció de preveure l'evolució de l'economia mundial. L'any 1.972, es presentà el Primer Informe del Club de Roma amb el títol The Limits to Growth obra de Jay Forrester i Dennis Meadow, del MIT. Els autors desenvoluparen el model World2 formulat des de la perspectiva de la Dinàmica de Sistemes. Aquest model sigué un dels primers Models Globals que s'han fet servir i també un dels més importants. El model atragué l'atenció de la comunitat dedicada a realitzar prospeccions del futur i impulsà el desenvolupament de molts models. La seua característica principal era l'habilitat per a menar i combinar elements com ara la producció insdustrial, la població, qüestions relacionades amb el medi ambient, l'alimentació i l'energia en un món a escala.

Mesarovic i Pestel avançaren en una direcció diferent i desenvoluparen el seu World Interdependence Model (WIM), el qual es feu servir en la preparació del Segon Informe del Club de Roma l'any 1.974 amb el títol Mankind at the Turning Point.

Treballs com els referits són coneguts com Models Globals: Simulacions per ordinador caracteritzades per tres trets:

  • El model pretén fer prospeccions del futur.

  • El model abasta el món sencer o, al menys, la influència entre diferents zones geogràfiques.

  • El model intenta mesurar i conjunir àrees diferents però relacionades com ara l'economia, el medi ambient, la població,...

Per a trobar la introducció més ampliada prem

Document HTML

Document RTF comprimit ZIP

Aquest text és la introducció de
Un model sistèmic d'evolució social sostenible
Tesi doctoral de Vicent Castellar dirigida pel Dr. Rafael Pla López

Trobareu més informació també en:

Ecología y desarrollo sostenible
Ramón Tamames
Alianza Editorial (AU 198), Madrid. Capítols 10 i 11.

Treballs

Al Departament de Matemàtica Aplicada de la Universitat de València, sota la direcció del professor Rafael Pla, s'ha desenvolupat un model sistèmic d'evolució social sostenible presentat en els següents treballs.

La Ciencia y el Estado ante la Evolución de los Sistemas Sociales
Rafael Pla-López
2nd International Meeting on Sociocybernetics and Social Systems Theory, Madrid (1984)

Introduction to a Learning General Theory
Rafael Pla-López. 
Cybernetics and Systems: An International Journal 19, 411-429, Vienna (1988)

Exploration of Simple Models of Learning
Rafael Pla-López
R. Trappl ed, Cybernetics and Systems'88, Kluwer Academic Publishers, Dordrecht/Boston/London (1988)

Model of Historical Evolution from Sciences and Power
Rafael Pla-López
XVIIIth Internationa Congress of History of Sciences, Hamburg & Munich (1989)

Models of Historical Evolution: Alternating Ends
Rafael Pla-López
1st Systems Science European Congress (CES'1), Laussane (1989)

Multidimesional Model of Historical Evolution
Rafael Pla-López
XIIth World Congress of Sociology, Madrid (1989)

Models of Multidimensional Historical Evolution
Rafael Pla-López
R. Trapp ed., Cybernetics and Systems'90, World Scientific, Singapore Xth European Meeting on Cybernetics and Systems Research, Vienna (1990)

Un Modelo Cibernético de Evolución Social desde el Mundo Actual
Rafael Pla-López
II Simposio Leonardo Torres Quevedo, Cantabria (1991)

Model of Adaptative, Historical and Multidimensional Social Learning
Rafael Pla-López & Vicent Castellar-Busó
R. Trapp ed., Cybernetics and Systems'92, World Scientific, Singapore XIth European Meeting on Cybernetics and Systems Research, Vienna (1992)

The Role of Subjective Factor in Social Evolution
Rafael Pla-López
2nd. European Congress on Systems Science (CES'2), Prague (1993)

¿Cuánto puede perdurar una revuelta?
Rafael Pla-López
I Reunión Española de Ciencias de Sistemas, València, Ab. 17-19 (1996)

Social and Ecological Consequences of Adaptive Pacifism and Unsubmission (from a Mathematical Model)
Rafael Pla-López
3th Systems Science European Congress (CES'3), Edizioni Kappa, Roma Oc., 1-4 (1996)

A Model of Sustainable Development Opposite to the Ecological Hecatomb
Vicent Castellar-Busó & Rafael Pla-López
14th International Conference of WACRA-EUROPE on Sustainable Development, Madrid, Set. 16-19 (1997)
també publicat en castellà com
Un Modelo de Desarrollo Sostenible Opuesto a la Hecatombe Ecológica
Vicent Castellar-Busó & Rafael Pla-López
Revista Iberoamericana de Gestión y Acción Comunal, núm. 32 (1998)

Un modelo matemático de influencia de las condiciones naturales en la evolución social
Rachid Temre & Rafael Pla-López
Revista Internacional de Sistemas, Vol. 9, (1998)

Models of Dual Social Evolution
Rafael Pla-López & Vicent Castellar-Busó
4th Systems Science European Congress (CES'4), València, Set. 20-24 (1999)

Ecological Consequences of a Social Model: Sustainable Development vs. Ecological Hecatomb
Vicent Castellar-Busó & Rafael Pla-López
Research on Cases and Theories Vol. 8, Hampp Press (2000)

Economical Consequences from a Model of Social Evolution
Vicent Castellar-Busó & Rafael Pla-López
En premsa

Model of evolution of interchange among countries
Rafael Pla-López
[Referència sense actualitzar]

A Model of Dual Evolution of the Humanity
Mohamed Nemiche & Rafael Pla-López
2nd International Conference on Sociocybernetics, Panticosa, Jun., 25-30,  (2000)

Altres treballs relacionats

Simulación de estrategias egoístas, altruistas y cooperativas
Vicent Castellar Busó & Manuel de la Herrán Gascón
[Referència sense actualitzar]

Cómo Diseñar Grandes Variables en Bases de Datos Multidimensionales
Manuel de la Herrán Gascón & Vicent Castellar Busó
Revista Digital Universitaria, n. 1
Universidad Nacional Autónoma de México (Cómo Diseñar Grandes Variables...) (2000)
també publicat en
aIRCenter - REDcientífica (Cómo Diseñar Grandes Variables...) (2001)

La Globalización: Interacción o Impacto
Vicent Castellar Busó 
[En premsa]

Enllaços


Peter Brecke Global Modeling Research


Sociedad Española de Sistemas Generales


International Institute for Applied Systems Analysis


Global Energy Network Institute


Journal of Applied Systems Studies


Complex Systems Theoretical Biology

Tornar a la pàgina d'inici


Mapa de la Pàgina


Envia els teus comentaris


Vicent Castellar
21 d'agost de 1.997
Actualitzat el 6 de setembre de 2.001


Dept. de Matemàtica Aplicada