Logo de la Universitat de València Logo Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible Logo del portal

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/hunger/

ODS 2: Posar fi a la fam, aconseguir la seguretat alimentària i la millora de la notrició i promoure l'agricultura sostenible

El sector alimentari i el sector agrícola ofereixen solucions claus per al desenvolupament i són vitals per a l'eliminació de la fam i la pobresa. Gestionades de manera adequada, l'agricultura, la silvicultura i l'aqüicultura poden subministrar menjar nutritiu a tot el planeta, així com generar ingressos decents, donar suport al desenvolupament centrat en les persones del camp i protegir el medi ambient.
Però ara mateix, els nostres sòls, oceans, boscos i la nostra aigua potable i biodiversitat estan patint un ràpid procés de degradació a causa de processos de sobreexplotació.
A això s'afig el canvi climàtic, que repercuteix sobre els recursos dels quals depenem i augmenta els riscos associats als desastres naturals com ara les sequeres i les inundacions. Moltes llauradores i llauradors ja no poden guanyar-se la vida en les terres que treballen, la qual cosa els obliga a emigrar a les ciutats a la recerca d'oportunitats.
Necessitem una profunda reforma del sistema agrari i alimentari mundial si volem nodrir als 815 milions de famolencs que existeixen actualment en el planeta i als dos mil milions de persones addicionals que viuran l'any 2050.
Les inversions en agricultura són crucials per a augmentar la capacitat productiva agrícola i els sistemes de producció alimentària sostenibles són necessaris per a ajudar a mitigar les dificultats de la fam.

Dades destacables


Fam

 

 • Una de cada nou persones en el món està subalimentada en l'actualitat; això és, al voltant de 815 milions de persones en el món.

 • La majoria de les persones que pateixen de fam viuen als països en desenvolupament, on el 12.9 per cent de la població es troba subalimentada.

 • Àsia és el continent que té la major població de gent que pateix fam –dos terços del total-. El percentatge a Àsia del Sud s'ha reduït en els últims anys però a l'Àsia Occidental la fam s'ha incrementat lleugerament.

 • Àsia del Sud s'emfronta a la major càrrega de població que pateix fam, amb 281 milions de persones subalimentadas. A l'Àfrica subsahariana, les projeccions del període 2014-2016 indiquen que el ràtio de persones subalimentadas és quasi del 23 per cent.

 • La pobra nutrició causa prop de la meitat (45 per cent) de les morts en els xiquets menors de 5 anys – 3.1 mil xiquets cada any.

 • Un de quatre xiquets en el món pateixen de retard en el creixement. Als països en desenvolupament, la proporció pot elevar-se a un de cada tres.

 • 66 milions de xiquets en edat escolar primària assisteixen a classes amb fam als països en desenvolupament, 23 milions sol a Àfrica.Seguretat alimentària

 • El sector de l'agricultura és el major ocupador del món i proporciona mitjans de vida al 40% de la població mundial actual. És la major font d'ingressos i ocupacions per a les llars rurals pobres.

 • 500 milions de xicotetes granges a tot el món, la majoria encara amb producció de secà, proporcionen fins al 80 per cent dels aliments que es consumeixen en gran part del món en desenvolupament. Invertir en xicotets agricultors homes i dones és una forma important d'augmentar la seguretat alimentària i la nutrició per als més pobres, així com la producció d'aliments per als mercats locals i mundials.

 • Des de l'inici dels anys 1900, al voltant del 75 per cent de la diversitat de cultius ha desaparegut dels camps dels agricultors. Un millor ús de la biodiversitat agrícola pot contribuir a dietes més nutritives, millorar formes de vida en les comunitats agrícoles i ajudar al fet que els sistemes agrícoles siguen més resistents i sostenibles.

 • Si les dones agricultores tingueren el mateix accés als recursos que els homes, la quantitat de persones que patirien de fam en el món es reduiria fins a 150 milions.

 • 4 mil milions de persones no tenen accés a l'electricitat a tot el món, la majoria de les quals viu en àrees rurals dels països en desenvolupament. La pobresa energètica en moltes regions és una barrera fonamental per a reduir la fam i assegurar que el món puga produir suficient aliment per a satisfer la demanda futura.

Metes de l'objectiu 22.1  Per a 2030, posar fi a la fam i assegurar l'accés de totes les persones, en particular els pobres i les persones en situacions vulnerables, inclosos els lactants, a una alimentació sana, nutritiva i suficient durant tot l'any

2.2  Per a 2030, posar fi a totes les formes de malnutrició, fins i tot aconseguint, a tot tardar en 2025, les metes convingudes internacionalment sobre el retard del creixement i la emaciación dels xiquets menors de 5 anys, i abordar les necessitats de nutrició de les adolescents, les dones embarassades i lactants i les persones d'edat

2.3  Per a 2030, duplicar la productivitat agrícola i els ingressos dels productors d'aliments en xicoteta escala, en particular les dones, els pobles indígenes, els agricultors familiars, els ramaders i els pescadors, entre altres coses mitjançant un accés segur i equitatiu a les terres, a altres recursos de producció i inputs, coneixements, serveis financers, mercats i oportunitats per a la generació de valor afegit i ocupacions no agrícoles

2.4  Per a 2030, assegurar la sostenibilitat dels sistemes de producció d'aliments i aplicar pràctiques agrícoles resilients que augmenten la productivitat i la producció, contribuïsquen al manteniment dels ecosistemes, enfortisquen la capacitat d'adaptació al canvi climàtic, els fenòmens meteorològics extrems, les sequeres, les inundacions i altres desastres, i milloren progressivament la qualitat del sòl i la terra.

2.5  Per a 2020, mantindre la diversitat genètica de les llavors, les plantes cultivades i els animals de granja i domesticats i les seues espècies silvestres connexes, entre altres coses mitjançant una bona gestió i diversificació dels bancs de llavors i plantes a nivell nacional, regional i internacional, i promoure l'accés als beneficis que es deriven de la utilització dels recursos genètics i els coneixements tradicionals i la seua distribució justa i equitativa, com s'ha convingut internacionalment.

2.6  Augmentar les inversions, fins i tot mitjançant una major cooperació internacional, en la infraestructura rural, la investigació agrícola i els serveis d'extensió, el desenvolupament tecnològic i els bancs de gens de plantes i bestiar a fi de millorar la capacitat de producció agrícola als països en desenvolupament, en particular als països menys avançats.

2.7  Corregir i previndre les restriccions i distorsions comercials en els mercats agropecuaris mundials, entre altres coses mitjançant l'eliminació paral·lela de totes les formes de subvencions a les exportacions agrícoles i totes les mesures d'exportació amb efectes equivalents, de conformitat amb el mandat de la Ronda de Doha per al Desenvolupament.

2.8  Adoptar mesures per a assegurar el bon funcionament dels mercats de productes bàsics alimentaris i els seus derivats i facilitar l'accés oportú a informació sobre els mercats, en particular sobre les reserves d'aliments, a fi d'ajudar a limitar l'extrema volatilitat dels preus dels aliments.