Logo de la Universitat de València Logo Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible Logo del portal

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/health/

ODS 3: Garantir una vida sana i promoure el benestar per a tots en totes les edats

Per a aconseguir els Objectius de Desenvolupament Sostenible és fonamental garantir una vida saludable i promoure el benestar universal.
No obstant això, en moltes regions s'enfronten a greus riscos per a la salut, com a altes taxes de mortalitat materna i neonatal, la propagació de malalties infeccioses i no transmissibles i una mala salut reproductiva. En les últimes dècades, s'han obtingut grans avanços en relació amb l'augment de l'esperança de vida i la reducció d'algunes de les causes de mort més comunes relacionades amb la mortalitat infantil i materna, però per a aconseguir la meta d'aquest Objectiu, que estableix que en 2030 hi haja menys de 70 defuncions, s'haurà de millorar l'assistència qualificada en els parts. Així mateix, per a aconseguir l'objectiu de reduir les morts prematures per malalties no transmissibles en un terç per a 2030 es requerirà aplicar tecnologies més eficaces de combustibles nets per a cuinar i educació sobre els riscos del tabac.
Es necessiten moltes més iniciatives per a erradicar per complet una àmplia gamma de malalties i per a fer front a nombroses i variades qüestions persistents i emergents relatives a la salut. Si ens centrem en proporcionar un finançament més eficient dels sistemes de salut, millorar el sanejament i la higiene, augmentar l'accés als serveis mèdics i proveir més consells sobre com reduir la contaminació ambiental, aconseguirem progressos significatius a ajudar a salvar les vides de milions de persones.

Dades destacables

Salut infantil

 • Cada dia moren 17.000 xiquets menys que en 1990, però més de cinc milions de xiquets moren cada any hui dia abans de complir els 5 anys.

 • Des de 2000, les vacunes contra la pallola han evitat quasi 15,6 milions de morts.

 • Malgrat els avanços a tot el món, la mortalitat de xiquets menors de 5 anys d'edat continua sent elevada a Àfrica Subsahariana i a Àsia Meridional. Quatre de cada cinc morts dels menors de cinc anys ocorren en aquestes regions.

 • Els xiquets que naixen pobres tenen quasi el doble de probabilitats de morir abans dels cinc anys que els de les famílies més riques.

 • Els fills de mares que han rebut educació, fins i tot les mares amb tan sols educació primària, tenen més probabilitats de sobreviure que els fills de mares sense educació.


Salut materna

 • La mortalitat materna ha disminuït en un 37% des de 2000.

 • A Àsia oriental, Àfrica septentrional i Àsia meridional, la mortalitat materna ha disminuït al voltant de dos terços.

 • Però la taxa de mortalitat materna —la proporció de mares que no sobreviuen al part en comparació amb les que ho fan— a les regions en desenvolupament és encara 14 vegades major que a les regions desenvolupades.

 • Més dones estan rebent atenció prenatal. A les regions en desenvolupament, l'atenció prenatal va augmentar del 65% en 1990 al 83% en 2012.

 • Tan sols la meitat de les dones de les regions en desenvolupament reben la quantitat recomanada d'atenció mèdica que necessiten.

 • En la majoria de les regions en desenvolupament, menys adolescents tenen fills, però aquest progrés s'ha alentit. El gran augment que va tindre lloc en la dècada dels noranta de l'ús d'anticonceptius no es correspon amb el que s'ha donat en els anys del 2000.

 • La necessitat de planificació familiar s'està cobrint lentament per a més dones, mentre que la demanda segueix augmentant ràpidament.


VIH/SIDA, malària i altres malalties

 • En 2017, 36,9 milions de persones vivien amb el VIH.

 • 21.7 milions van tindre accés a teràpia antirretrovírica, en 2017.

 • Al voltant de 1,8 milions de persones van contraure la infecció del VIH, en 2017.

 • 940 mil van morir a causa de malalties relacionades amb la sida, en 2017.

 • 77,3 milions de persones s'han infectat amb el VIH des de l'inici de l'epidèmia.

 • 35,4 milions de persones han mort de malalties relacionades amb la SIDA des de l'inici de l'epidèmia.

 • La tuberculosi continua sent la principal causa de mort entre les persones que viuen amb el VIH, i representa aproximadament una de cada tres morts relacionades amb la sida.

 • A nivell mundial, les adolescents i les dones joves enfronten desigualtats de gènere, exclusió, discriminació i violència, la qual cosa les posa en major risc de contraure el VIH.

 • El VIH és la principal causa de mort per a les dones en edat reproductiva a tot el món.

 • La sida és ara la principal causa de mort entre els adolescents (de 10 a 19 anys) a Àfrica i la segona causa més comuna de mort entre els adolescents a tot el món.

 • Entre 2000 i 2015 es van evitar més de 6,2 milions de morts per malària, principalment de xiquets menors de cinc anys a l'Àfrica subsahariana. La taxa global d'incidència de la malària ha disminuït en un 37% i les anses de mortalitat en un 58%.

Metes de l'objectiu 3

 


3.1  Per a 2030, reduir la taxa mundial de mortalitat materna a menys de 70 per cada 100.000 nascuts vius.

3.2  Per a 2030, posar fi a les morts evitables de nounats i de xiquets menors de 5 anys, aconseguint que tots els països intenten reduir la mortalitat neonatal almenys fins a 12 per cada 1.000 nascuts vius, i la mortalitat de xiquets menors de 5 anys almenys fins a 25 per cada 1.000 nascuts vius.

3.3  Per a 2030, posar fi a les epidèmies de la SIDA, la tuberculosi, la malària i les malalties tropicals desateses i combatre l'hepatitis, les malalties transmeses per l'aigua i altres malalties transmissibles.

3.4  Per a 2030, reduir en un terç la mortalitat prematura per malalties no transmissibles mitjançant la prevenció i el tractament i promoure la salut mental i el benestar.

3.5  Enfortir la prevenció i el tractament de l'abús de substàncies addictives, inclòs l'ús indegut d'estupefaents i el consum nociu d'alcohol.

3.6  Per a 2020, reduir a la meitat el nombre de morts i lesions causades per accidents de trànsit en el món.

3.7  Per a 2030, garantir l'accés universal als serveis de salut sexual i reproductiva, inclosos els de planificació de la família, informació i educació, i la integració de la salut reproductiva en les estratègies i els programes nacionals.

3.8  Aconseguir la cobertura sanitària universal, en particular la protecció contra els riscos financers, l'accés a serveis de salut essencials de qualitat i l'accés a medicaments i vacunes segurs, eficaces, assequibles i de qualitat per a tots.

3.9  Per a 2030, reduir substancialment el nombre de morts i malalties produïdes per productes químics perillosos i la contaminació de l'aire, l'aigua i el sòl.

3.10 Enfortir l'aplicació del Conveni Marc de l'Organització Mundial de la Salut per al Control del Tabac en tots els països, segons siga procedent.

3.11  Donar suport a les activitats de recerca i desenvolupament de vacunes i medicaments per a les malalties transmissibles i no transmissibles que afecten primordialment els països en desenvolupament i facilitar l'accés a medicaments i vacunes essencials assequibles de conformitat amb la Declaració de Doha relativa a l'Acord sobre els ADPIC i la Salut Pública, en la qual s'afirma el dret dels països en desenvolupament a utilitzar al màxim les disposicions de l'Acord sobre els Aspectes dels Drets de Propietat Intel·lectual Relacionats amb el Comerç quant a la flexibilitat per a protegir la salut pública i, en particular, proporcionar accés als medicaments per a tots.

3.12  Augmentar substancialment el finançament de la salut i la contractació, el desenvolupament, la capacitació i la retenció del personal sanitari als països en desenvolupament, especialment als països menys avançats i els xicotets Estats insulars en desenvolupament.

3.13  Reforçar la capacitat de tots els països, en particular els països en desenvolupament, en matèria d'alerta primerenca, reducció de riscos i gestió dels riscos per a la salut nacional i mundial.