Logo de la Universitat de València Logo Càtedra de Cooperació i Desenvolupament Sostenible Logo del portal

https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/education/

ODS 4: Garantir una educació inclusiva, equitativa i de qualitat i promoure oportunitats d'aprenentatge durant tota la vida a tots

L'educació és la base per a millorar la nostra vida i el desenvolupament sostenible. A més de millorar la qualitat de vida de les persones, l'accés a l'educació inclusiva i equitativa pot ajudar proveir a la població local amb les eines necessàries per a desenvolupar solucions innovadores als problemes més grans del món.
En l'actualitat, més de 265 milions de xiquets i xiquetes no estan escolaritzats i el 22% d'aquests estan en edat d'assistir a l'escola primària. Així mateix, els xiquets que assisteixen a l'escola manquen dels coneixements bàsics de lectura i aritmètica. En l'última dècada, s'han produït importants avanços en relació amb la millora del seu accés a tots els nivells i amb l'augment  en les taxes d'escolarització, sobretot, en el cas de les dones i les xiquetes. També s'ha millorat en gran manera el nivell mínim d'alfabetització. No obstant això, és necessari redoblar els esforços per a aconseguir majors avanços per a aconseguir els objectius de l'educació universal. Per exemple, el món ha aconseguit la igualtat entre xiquets i xiquetes en l'educació primària, però pocs països han aconseguit els seus objectius en tots els nivells educatius.
Les raons de la falta d'una educació de qualitat són l'escassetat de professors capacitats i les males condicions de les escoles de moltes zones del món i les qüestions d'equitat relacionades amb les oportunitats que tenen xiquets i xiquetes de zones rurals. Perquè es brinde educació de qualitat als xiquets de famílies empobrides, es necessita invertir en beques educatives, tallers de formació per a docents, construcció d'escoles i una millora de l'accés a l'aigua i electricitat a les escoles.

Dades destacables

 

  • La matriculació en l'ensenyament primari als països en desenvolupament ha aconseguit el 91%, però 57 milions de xiquets en edat d'escolarització primària segueixen sense assistir a l'escola.

  • Més de la meitat dels xiquets que no estan matriculats a l'escola viuen a l'Àfrica Subsahariana.

  • S'estima que el 50% dels xiquets que no assisteixen a l'escola primària viuen en zones afectades per conflictes.

  • 617 milions de joves en el món manquen dels coneixements bàsics en aritmètica i d'un nivell mínim d'alfabetització.

 

Metes de l'objectiu 44.1  D'ací a 2030, assegurar que totes les xiquetes i tots els xiquets acaben l'ensenyament primari i secundari, que ha de ser gratuïta, equitativa i de qualitat i produir resultats d'aprenentatge pertinents i efectius

4.2  D'ací a 2030, assegurar que totes les xiquetes i tots els xiquets tinguen accés a serveis d'atenció i desenvolupament en la primera infància i educació preescolar de qualitat, a fi que estiguen preparats per a l'ensenyament primari

4.3  D'ací a 2030, assegurar l'accés igualitari de tots els homes i les dones a una formació tècnica, professional i superior de qualitat, inclosa l'ensenyament universitari

4.4  D'ací a 2030, augmentar considerablement el nombre de joves i adults que tenen les competències necessàries, en particular tècniques i professionals, per a accedir a l'ocupació, el treball decent i l'emprenedoria

4.5  D'ací a 2030, eliminar les disparitats de gènere en l'educació i assegurar l'accés igualitari a tots els nivells de l'ensenyament i la formació professional per a les persones vulnerables, incloses les persones amb discapacitat, els pobles indígenes i els xiquets en situacions de vulnerabilitat

4.6  D'ací a 2030, assegurar que tots els joves i una proporció considerable dels adults, tant homes com dones, estiguen alfabetitzats i tinguen nocions elementals d'aritmètica

4.7  D'ací a 2030, assegurar que tots els alumnes adquirisquen els coneixements teòrics i pràctics necessaris per a promoure el desenvolupament sostenible, entre altres coses mitjançant l'educació per al desenvolupament sostenible i els estils de vida sostenibles, els drets humans, la igualtat de gènere, la promoció d'una cultura de pau i no violència, la ciutadania mundial i la valoració de la diversitat cultural i la contribució de la cultura al desenvolupament sostenible

4.8  Construir i adequar instal·lacions educatives que tinguen en compte les necessitats dels xiquets i les persones amb discapacitat i les diferències de gènere, i que oferisquen entorns d'aprenentatge segurs, no violents, inclusius i eficaços per a tots

4.9  D'ací a 2020, augmentar considerablement a nivell mundial el nombre de beques disponibles per als països en desenvolupament, en particular els països menys avançats, els xicotets Estats insulars en desenvolupament i els països africans, a fi que els seus estudiants puguen matricular-se en programes d'ensenyament superior, inclosos programes de formació professional i programes tècnics, científics, d'enginyeria i de tecnologia de la informació i les comunicacions, de països desenvolupats i altres països en desenvolupament

4.10  D'ací a 2030, augmentar considerablement l'oferta de docents qualificats, fins i tot mitjançant la cooperació internacional per a la formació de docents als països en desenvolupament, especialment els països menys avançats i els xicotets Estats insulars en desenvolupament